Επεκτείνεται το δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην πόλη

Επεκτείνεται το δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην Καρδίτσας. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Επέκταση του δικτύου των ποδηλατοδρόμων με έργα χαμηλού κόστους» όπου προβλέπεται η δημιουργία ποδηλατοδρόμου σε όλο το μήκος της Λάππα αλλά και στην οδό Αλ. Παναγούλη.

Η μελέτη αφορά την κατασκευή λωρίδας ποδηλάτου:
  • στην οδό Δημητρίου Λάππα σε όλο της το μήκος
  • από την οδό Σαρανταπόρου έως την οδό Αλ. Παναγούλη
  • στην οδό Αλ. Παναγούλη από την οδό Δ. Λάππα έως την οδό Υψηλάντου
  • τη σύνδεσή του με τον ποδηλατόδρομο της οδού Υψηλάντου

Σκοπός του έργου είναι αφενός μεν η ασφαλής κίνηση των ποδηλάτων στις οδούς της πόλης, και αφετέρου η καλλιέργεια στους πολίτες μιας εναλλακτικής αντίληψης σχετικά με την κινητικότητα στον αστικό ιστό, που θα οδηγήσει σε μια πιο ανθρώπινη πόλη, φιλική και πολιτισμένη.

Το έργο αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου δικτύου ποδηλατοδρόμων με την κατασκευή νέων διαδρομών που συνδέουν το υπάρχον δίκτυο ποδηλατοδρόμων με γειτονιές όπου υπάρχουν συγκεντρωμένες σχολικές και αθλητικές χρήσεις.

Η προτεινόμενη διαδρομή συνδέεται με το υπάρχον δίκτυο στις οδούς Καραϊσκάκη και Υψηλάντου και με το νέο προτεινόμενο στο ΒΑΑ ποδηλατόδρομο της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

Η μελέτη προβλέπει στην οδό Δ. Λάππα, αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτου μονής κατεύθυνσης πλάτους 1,50 μ., παράλληλης ροής με την μηχανοκίνητη κυκλοφορία, βαμμένη με ειδικό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης, κόκκινης απόχρωσης συνδυασμένο με τα κατάλληλα μικρά γυάλινα σφαιρίδια για μεγαλύτερη ανακλαστικότητα.

Ο διαχωρισμός μεταξύ της λωρίδας κίνησης του αυτοκινήτου και του ποδηλάτου, επιτυγχάνεται με μη υπερβατό κράσπεδο (διαχωριστής κυκλοφορίας) κατασκευασμένο από ελαστικό υλικό πλάτους 25 εκατοστών και ύψους 10 εκατοστών, που τοποθετείται αξονικά επί συνεχούς γραμμής λευκού χρώματος πάχους 30 εκατοστών, από ειδικό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης.

Ο διαχωριστής κυκλοφορίας είναι κατασκευασμένος από υλικό υψηλής ελαστικότητας και έχει κωνική διατομή για να εξασφαλίζει την ασφάλεια στα διερχόμενα οχήματα (ποδήλατα και μηχανοκίνητα οχήματα), σε περίπτωση πρόσκρουσης σε αυτόν και θα έχει μεγάλη αντοχή σε θραύση και συγκεκριμένη επεξεργασία προκειμένου να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Το χρώμα του διαχωριστή κυκλοφορίας θα είναι μαύρο και στις πλαϊνές του επιφάνειες θα φέρει διαμήκη θερμοπλαστικά αντανακλαστικά στοιχεία κίτρινου χρώματος πλάτους 3,5 εκ.

Το μήκος του κάθε τμήματος διαχωριστή είναι 1,00 μ, η σύνδεσή του επί του οδοστρώματος γίνεται με δύο βύσματα.

Η τοποθέτηση του επί του οδοστρώματος δεν θα είναι συνεχής, αλλά θα υπάρχει κενό 30 εκ. μεταξύ του κάθε τμήματος 1,00 μ. για να είναι δυνατή η απορροή των υδάτων του οδοστρώματος στα υπάρχοντα φρεάτια.

Το έργο ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στο περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της ευρύτερης περιοχής.

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού – Παρεμβάσεις επί του οδοστρώματος.

Σήμερα η οδός Δ. Λάππα είναι μονής κατεύθυνσης με εξαίρεση τα τμήματα της από την οδό Σαρανταπόρου έως την οδό Κ. Καραμανλή και από Δ. Εμμανουήλ έως Κ. Καβάφη, που είναι διπλής κατεύθυνσης.

Από την μελέτη προτείνεται η μονοδρόμηση αυτών των τμημάτων με κατεύθυνση από την οδό Σαρανταπόρου προς την οδό Καραμανλή και από Δ. Εμμανουήλ προς Κ. Καβάφη.

Επίσης προτείνεται η αλλαγή προτεραιότητας στη διασταύρωση των οδών Δ. Λάππα και Κ. Καραμανλή, με προτεραιότητα στην οδό Δ. Λάππα.

Η οδός Αλ. Παναγούλη είναι διπλής κατεύθυνσης και έτσι θα παραμείνει μετά την κατασκευή του ποδηλατοδρόμου. Ο ποδηλατόδρομος στην οδό Αλ. Παναγούλη προβλέπεται διπλής κατεύθυνσης και χωροθετείται πάνω στο ανατολικό της πεζοδρόμιο σε όλο της το μήκος, εκτός από το τελευταίο Ο.Τ. προς τη Λάππα.

Στον ποδηλατόδρομο επί του πεζοδρομίου προβλέπεται ζώνη διαχωρισμού από την μηχανοκίνητη κυκλοφορία πλάτους 0,70 μ., ζώνη για την αμφίδρομη κίνηση του ποδήλατου πλάτους 2,50 μ., και ζώνη για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,60μ.

Στο τελευταίο Ο.Τ. το πεζοδρόμιο έχει πολύ μικρό πλάτος (1,30 μ.) και για τον λόγο αυτό η κίνηση του ποδήλατου θα γίνεται επί της οδού μαζί με τα αυτοκίνητα (Διάδρομος ποδηλάτων-cyclestreet).

Το πλάτος του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων των οδών Δ. Λάππα και Α. Παναγούλη είναι κυμαινόμενο. Η πρόταση προβλέπει οριοθέτηση της λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου κατ’ ελάχιστο σε 3,25 μ. Όπου υπάρχει διάβαση πεζών η αρχή του πεζοδρομίου σημαίνεται με ειδικά πλακίδια κινδύνου ΑΜΕΑ.

Κατά μήκος της οδού προβλέπεται σήμανση και σηματοδότηση με κατάλληλες πινακίδες. Στους κάθετους δρόμους προβλέπεται διαγράμμιση του οδοστρώματος για να κατασκευαστούν οι διαβάσεις των πεζών και των ποδηλάτων.

Διαγράμμιση πραγματοποιείται και στις εισόδους των γκαράζ των οικοδομών κατά μήκος του ποδηλατόδρομου, έτσι όπως αποτυπώνεται στα σχέδια της μελέτης. Στα σημεία αυτά τοποθετούνται επίσης και πλαστικοί ανακλαστήρες.

Για τις διαγραμμίσεις θα χρησιμοποιηθεί υλικό υψηλής αντοχής που θα περιέχει μικρά γυάλινα σφαιρίδια για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανακλαστικότητα.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24% ανέρχεται σε 200.000,00€.

Υλοποίηση

Το έργο θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία διεξαγωγής δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου «Επέκταση του δικτύου των ποδηλατοδρόμων με έργα χαμηλού κόστους» - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.

Πηγή: karditsapress.gr

Περισσότερα σε Ειδήσεις