Η ΔΕΥΑΑ εκσυγχρονίζει την λειτουργία των δικτύων ύδρευσης

Υπεγράφη από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Γιάννη Ζαμπούκη και τον εκπρόσωπο της εξειδικευμένης σε περιβαλλοντικά έργα Γερμανικής εταιρίας UW Tech GmbH κ. Νικόλαο Παπασαραφιανό η σύμβαση για την εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης και τηλε-εποπτείας του υδρευτικού δικτύου του Δήμου Αλεξανδρούπολη.

Το έργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΦΑΣΗ Α», είναι συνολικού συμβατικού ποσού 1.803.771,87€ (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)».

Σκοπός αυτού του συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει 80 εγκαταστάσεις τοπικών σταθμών σε θέσεις του δικτύου ύδρευσης, είναι:

  • η άμεση παρουσίαση των αποθεμάτων, της κατανάλωσης και του ισοζυγίου του νερού,
  • η συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας του υδρευτικού δικτύου (πιέσεις, παροχές, στάθμες δεξαμενών, κλπ.)
  • η αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων των γεωτρήσεων και η συνεχής ενεργειακή παρακολούθηση αυτών,
  • η ρύθμιση της πίεσης των δικτύων ύδρευσης,
  • η μείωση των διαρροών,
  • η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και
  • η δραστική μείωση του κόστους παραγωγής και διανομής νερού.

Με το σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης του δικτύου ύδρευσης οι μηχανικοί και οι τεχνικοί θα μπορούν να πετύχουν τη βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος που ελέγχει η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης.

Επιπλέον, το σύστημα παρακολούθησης στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.

Πόλη και Πολίτες: “Δικό μας έργο η Εγκατάσταση συστήματος τηλε-ελέγχου στα δίκτυα της ΔΕΥΑΑ”

Η ΔΕΥΑΑ, κάνοντας χρήση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν καθώς και με ιδίους πόρους, συνεχίζει με έργα εκσυγχρονισμού να αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις της, να προχωρά στην υλοποίηση μακρόπνοων και κυρίως καινοτόμων έργων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η επάρκεια του νερού για τους καταναλωτές.

Πηγή: evros24.gr

Περισσότερα σε Ειδήσεις