Τα παλαιά ελαιοτριβεία μετατρέπονται σε λαογραφικά μουσεία

Η  Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μεγανησίου σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Λευκάδας ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται για το έργο ΕΣΠΑ 2014-2020 “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ 5007822 ύψους 430.000,00€.

Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στοχεύουν, κυρίως, στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, μέσω της αύξησης της επισκεψιμότητας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων και της αναβάθμισης του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Στο Δήμο Μεγανησίου τα παλαιά ελαιοτριβεία οικισμών Κατωμερίου & Βαθέως πρόκειται να μετατραπούν σε λαογραφικά  μουσεία με σκοπό να αναδείξουν  το εύρος της σπουδαίας μεγανησιώτικης κληρονομιάς όπως ανακόινωσε ο Δήμαρχος.

Περισσότερα σε Ειδήσεις