Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινότητα

Ένα ακόμη εκπαιδευτικό τμήμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης διεξάγεται με επιτυχία στο Δήμο Παξών.

Το πρόγραμμα "Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινότητα" χρηματοδοτείται  από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 .

Βασικοί στόχοι της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ενότητας είναι η εξοικείωση με τα εργαλεία και τα περιβάλλοντα του διαδικτύου, καθώς και η απόκτηση αυτονομίας στην καθημερινή ζωή.

Τα προσφερόμενα προγράμματα είναι δωρεάν και μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Περισσότερα σε Ειδήσεις