Μέτρα πρόληψης κατά της μετάδοσης της νόσου του κορονοϊού

Ο Δήμος Μεγανησίου λαμβάνοντας υπόψη την νέα Πράξη Νομοθετικού

Περιεχομένου που εκδόθηκε σε ΦΕΚ με αριθμό 55/11-03-2020 τεύχος Ά

σχετικά με τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών

της εμφάνισης του κορονοιού COVID-19 και την ανάγκη περιορισμού διάδοσης

του ,απευθύνει θερμή παράκληση στους δημότες να περιορίσουν τις

επισκέψεις τους στις υπηρεσίες του Δήμου σε περιπτώσεις που η φυσική

τους παρουσία δεν κρίνεται απαραίτητη.

Σχετικά με τις οικονομικές  συναλλαγές οι πολίτες μπορούν  να

πραγματοποιήσουν εξοφλήσεις  μέσω της υπηρεσίας web-banking καλώντας στα

τηλέφωνα επικοινωνίας του Δήμου για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Επιπλέον, μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή

διαδικτυακώς μέσα e-mail.

Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι ευθύνη όλων μας .

Πηγή: mylefkada.gr

Περισσότερα σε Ειδήσεις