Δήμαρχος Τριφυλίας: Απολύμανση για κορωνοϊό 11.865 ευρώ

Δήμαρχος Τριφυλίας: Απολύμανση για κορωνοϊό 11.865 ευρώ.

 

Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού covid-19», συνολικού ποσού 11.865 ευρώ, σε εταιρεία στον Ταύρο, έλαβε χθες ο δήμαρχος Τριφυλίας, Γιώργος Λεβεντάκης, ενώ υπογράφηκε και η σύμβαση προμήθειας με εκπρόσωπο της εταιρείας.

Στην απόφαση απευθείας ανάθεσης του κ. Λεβεντάκη, που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΩΕΘΜΩΗΕ-77Μ, αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Αποφασίζουμε: Την απευθείας ανάθεση για την “Προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού covid-19” στην εταιρεία EUROCHEM Α.Β.Ε.Ε., οδός Ραφαηλίδου, αριθ. 4 Ταύρος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3813/27.03.2020 προσφορά της, καθώς και την αριθ. 9/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού-COVID 19, αντί συνολικού ποσού 11.865,00 ευρώ (με ΦΠΑ 13%)».

Σύμβαση προμήθειας

Στη σύμβαση προμήθειας 11.865 ευρώ (με ΦΠΑ 13%), που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 6ΖΖΠΩΗΕ-ΡΒΣ, αναφέρεται ως είδος υλικού – περιγραφή: «Απολυμαντικό διάλυμα διοξειδίου του χλωρίου CLO2 με περιεκτικότητα δραστικής ουσίας 1% (για απολύμανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) σε συσκευασία των 4 lt, τεμάχια 150, τιμή μονάδος (ευρώ) 70, αξία (ευρώ) 10.500, ΦΠΑ 13% 1.365 ευρώ, σύνολο 11.865 ευρώ».

Περισσότερα σε Ειδήσεις