Επιχορηγούνται από το ΕΣΠΑ 324 νέες τουριστικές επιχειρήσεις στα Ιόνια Νησιά

324 επιπλέον νέες τουριστικές επιχειρήσεις στα Ιόνια Νησιά επιχορηγούνται με 49.414.307 ευρώ από το Ε.Π «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Έτσι, μετά την απόφαση αυτή και τις τρεις προγενέστερες σχετικές αποφάσεις, το σύνολο των ενταγμένων Τουριστικών επενδύσεων που επιχορηγούνται στα Ιόνια Νησιά είναι 400 και ο συνολικός προϋπολογισμός επένδυσης από πόρους του Ε.Π. “Ιόνια Νησιά 2-14-2020” ανέρχεται σε 61.780.770 ευρώ.

Πρόκειται για επενδυτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», με εκχώρηση της διαχείρισης στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, μαζί με την συνεισφορά των απαιτούμενων πόρων.

Οι παραπάνω εντάξεις αφορούν σε νέες τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές μονάδες, επιπλωμένες κατοικίες και διαμερίσματα, τουριστικά γραφεία διαφόρων υπηρεσιών, κλπ) σε όλα τα νησιά οι οποίες επιχορηγούνται σε ποσοστό 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσής τους.

Σημειώνεται ότι με την συνεισφορά των επιπλέον πόρων από το Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020», εντάσσονται όλες οι θετικά αξιολογηθείσες επενδυτικές προτάσεις των Ιονίων Νήσων.

Αναλυτικά, η λίστα όλων των ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων που περιλαμβάνονται στην Απόφαση της Περιφερειάρχη βρίσκονται στον ιστότοπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, στο σύνδεσμο ΕΔΩ

Περισσότερα σε Ειδήσεις