Στο… φουλ οι εργασίες για τη Λεωφόρο Νιάρχου

Στο… φουλ οι εργασίες για τη Λεωφόρο Νιάρχου. Το έργο της κατασκευής της οδού Νιάρχου ξεκίνησε από τον κόμβο στο στρατοπέδου Βελισσαρίου, Τις επόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, η ανάδοχος εταιρία θα επέμβει και σε απαλλοτριωμένες παρόδιες εκτάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες πως πρέπει να συνεργαστούν με το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας «Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ» και της Δ/σης Τεχνικών Έργων ώστε να μη παρακωλυθεί η ομαλή εξέλιξη των εργασιών.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που παρατηρηθούν περιστατικά παρεμπόδισης θα εφαρμοστούν τα αναφερόμενα στην απόφαση 279/2018 του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων και των διατάξεων του Ν. 2882/2001. Ειδικότερα, θα τους επιδοθεί έγγραφη πρόσκληση για παράδοση των απαλλοτριούμενων τμημάτων των ακινήτων τους και εντός 10 ημερών υποχρεούνται να αφεθούν ελεύθερα.

Οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται επίσης ότι οι λοιπές προβλεπόμενες διαδικασίες προσδιορισμού προσωρινών τιμών μονάδων (Μονομελές Εφετείο) και Οριστικών Τιμών Μονάδος (Τριμελές Εφετείο) θα ακολουθηθούν κανονικά για την διεκδίκηση τυχόν δικαιωμάτων από τους θιγόμενους ιδιοκτήτες.

Η δικάσιμος για τον προσωρινό προσδιορισμό Τιμών Μονάδος που ήταν προγραμματισμένη για τις 18 Μαρτίου 2020 στο Μονομελές Εφετείο αναβλήθηκε λόγω των περιοριστικών μέτρων πρόληψης του κορωνοϊού και αναμένεται ο ορισμός νέας ημερομηνίας.

Μεταφορά δικτύων ΔΕΥΑΙ για την κατασκευή της οδού Νιάρχου

Εν τω μεταξύ από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» διατυπώθηκε προς την Περιφέρεια η σύμφωνη γνώμη για τη διακήρυξη του έργου μεταφοράς των δικτύων της ΔΕΥΑΙ για την κατασκευή της οδού Νιάρχου, με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Ο προϋπολογισμός, μετά τη σύνταξη της οριστικής μελέτης και την έγκρισή της από τη ΔΕΥΑΙ, ανέρχεται σε 2.129.032,26 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..

Περισσότερα σε Ειδήσεις