Έπεσαν οι υπογραφές στην σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του 5ου Δημοτικού Σχολείου

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης υπέγραψε την σύμβαση κατασκευής του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του 5ου Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου είναι ποσού 152.854,89 ευρώ + ΦΠΑ. Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η Δημοτική Αρχή έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη θητεία της, τις αναβαθμίσεις όλων των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Πατρέων και συνεχίζει σύμφωνα με το σχεδιασμό της με στόχο την διευκόλυνση της μόρφωσης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των μαθητών σε αυτά.

Περισσότερα σε Ειδήσεις