Στις 214.950 ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού στο Νοσοκομείο

Στις 214.950 Ευρώ Για Την Προμήθεια Εξοπλισμού Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Σύμφωνη γνώμη Ε.Υ.Δ. για προμήθεια εξοπλισμού

στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Η Ε.Υ.Δ. με έγγραφό της προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων διατυπώνει θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (Ομάδες εξοπλισμού 19, 20, 25, 30 και 33), που εντάσσεται στην πράξη «Προσθήκη πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 214.950 ευρώ.

Πηγή: http://www.epirus-tv-news.gr

Περισσότερα σε Ειδήσεις