Στον Εισαγγελέα Πλημελειοδικών οι κάτοικοι των Μελάνδρων

Στον Εισαγγελέα Πλημελειοδικών,οι κάτοικοι των Μελάνδρων για το πρόβλημα της Ύδρευσης!

Μετά τις συνεχείς διαμαρτυρίες των κατοίκων και διαβήματα προς τη ΔΕΥΑΙ

Του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Μελάνδρων ( Νέας Ζωής) του δήμου

Ιωαννιτών.

Κύριε Εισαγγελέα.

Εμείς οι εκατό εξήντα οκτώ (168) που υπογράφουμε την παρούσα, είμαστε

κάτοικοι του συνοικισμού Μελάνδρων Νέας Ζωής Ιωαννίνων, η οποία είναι αμιγώς

οικιστική περιοχή .

Η εν λόγω περιοχή, έχει ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο του δήμου Ιωαννιτών από το έτος 1997. Λόγω του εγκεκριμένου σχεδίου, στην ως άνω περιοχή, υπήρξε ραγδαία οικοδομική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να αποτελεί πλέον δομημένη περιοχή, σχεδόν στο...

σύνολο των οικοπέδων τη ς. Η περιοχή αυτή, αλλά και η ευρύτερη περιοχή της Νέας Ζωής, δηλ. άνω των 2.000 οικιών, από την ένταξή της στο σχέδιο πόλεως, μέχρι και σήμερα, αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα υδροδότησης , με αποτέλεσμα τις περισσότερες ώρες του 24ώρου να στερείται εντελώς ύδρευσης και ως εκ τούτου, το σύνολο των κατοίκων, να στερούνται του βασικότερου αγαθού για τον άνθρωπό, που είναι το νερό.

Λόγω του τεράστιου προβλήματος της λειψυδρίας, υπήρξαν συνεχείς διαμαρτυρίες των κατοίκων και διαβήματα προς τη ΔΕΥΑΙ και τις κατά καιρούς δημοτικές αρχές , για την επίλυση του προβλήματος , το οποίο, παρά τις υποσχέσεις, όχι μόνο δεν επιλύθηκε, αλλά με την παρέλευση του χρόνου, εντείνεται. Ετσι: α) στις 3.4.2003, υποβάλλαμε αίτηση προς τη ΔΕΥΑΙ, διαμαρτυρόμενοι για το χρόνιο θέμα της λειψυδρίας (ιδ. επισυναπτόμενο αρ. 1) , β) στις 11.7.2015, υποβάλλαμε εκ νέου αίτηση- διαμαρτυρία προς το δήμο Ιωαννιτών και τη ΔΕΥΑΙ, για την πλήρη έλλειψη νερού, ( με αριθμό πρωτοκόλλου 5584/16.7.2015), αλλά δυστυχώς και πάλι το θέμα δεν βρήκε καμία λύση (ιδ. επισυναπτόμενο αρ. 2), γ) στις 5.2.2020 ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μελάνδρων, δια του προέδρου του κ. Αθανασίου Παπασημάκη, και πάλι υπέβαλε προς τον κ. Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου μας, σχετικό υπόμνημα, με πρώτο θέμα την πλήρη έλλειψη νερού, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες (ιδ. επισυναπτόμενο αρ. 3). Το προπεριγραφόμενο πρόβλημα της λειψυδρίας της περιοχής μας, εντάθηκε ιδιαιτέρως κατά την περίοδο από 14.3.2020 μέχρι και σήμερα λόγω της επιβληθείσας απαγόρευσης των μετακινήσεων και της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της διάδοσης του covid 19 , που είχε ως συνέπεια σχεδόν το σύνολο των κατοίκων να βρίσκεται συνεχώς στα σπίτια τους , γεγονός που είχε ως φυσικό αποτέλεσμα της αύξηση της κατανάλωσης νερού και για τον πρόσθετο λόγο της αυξημένης ανάγκης τήρησης των επιβαλλόμενων μέτρων ατομικής υγιεινής, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της πανδημίας. Όμως, παρά τις συστάσεις των αρχών ( ΕΟΔΥ), της κυβέρνησης και των ειδικών, για την αυστηρή τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής με συχνό πλύσιμο των χεριών και όχι μόνο, οι κάτοικοι της περιοχής και εμείς που υπογράφουμε την παρούσα, στερούμαστε σχεδόν εντελώς της δυνατότητας να λάβουμε τα επιβεβλημένα και επιβαλλόμενα μέτρα προστασίας ημών των ιδίων και των οικογενειών μας, με την αυστηρή τήρηση των κανόνων ατομικής και οικιακής υγιεινής, λόγω της σχεδόν πλήρους έλλειψης νερού καθ'όλη τη διάρκεια του 24ώρου , από τον μήνα Μάρτιο, μέχρι και σήμερα. Η στέρηση της δυνατότητάς μας, για τήρηση των κανόνων ατομικής, οικιακής και οικογενειακής υγιεινής, λόγω της έλλειψης του νερού, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και υπό τις παρούσες συνθήκες θα συνεχίζει να υπάρχει λόγω της πλήρους αδιαφορίας των αρμοδίων και της ( μετά βεβαιότητας ) συνέχισης της ύπαρξης της πανδημίας του κορονοιού, έχει ως άμεσο αποτέλεσμα να βρίσκεται σε συνεχή κίνδυνο η υγεία και ενδεχομένως η ζωή, ημών των ιδίων και των οικογενειών μας, χωρίς δική μας υπαιτιότητα, αλλά από υπαιτιότητα των αρμοδίων (δηλ. της ΔΕΥΑΙ), που είναι η αποκλειστικώς αρμόδια δημοτική επιχείρηση για την υδροδότηση του δήμου Ιωαννιτών. Κύριε Εισαγγελέα. Σύμφωνα με τη διάταξη τη παρ. 1 του άρθρου 288 του ΠΚ, όπως αυτή ισχύει με τις τροποποιήσεις του ν. 4619 /2019, «Όποιος ματαιώνει ή δυσχεραίνει την ενέργεια που είναι αναγκαία για να αποτραπεί ή να κατασταλεί ένας κοινός κίνδυνος που ^ υπάρχει ή που επίκειται για τη ζωή ή την υγεία ανθρώπου ή για ξένες ιδιοκτησίες τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή». Για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης του παραπάνω αδικήματος, απαιτούνται: α) Η ύπαρξη κοινού κινδύνου για την υγεία ή τη ζωή.

Ο κοινός κίνδυνος για την υγεία και τη ζωή των κατοίκων της περιοχής των Μελάνδρων, λόγω της υφιστάμενης πανδημίας του covid 19, πανθομολογουμένως υπήρχε από αρχές του 2020 και συνεχίζει να υπάρχει μέχρι και σήμερα, με αμείωτη ένταση, β) Ματαίωση ή δυσχέρανση οφειλόμενης ενέργειας, για την αποτροπή του κινδύνου αυτού, από τον υπαίτιο της ενέργειας που είναι αναγκαία για την αποτροπή του κοινού κινδύνου. Και ως προς αυτό το σκέλος, στοιχειοθετείται η διάπραξη του αδικήματος της παρ. 1 του άρθρου 288 ΠΚ, γιατί παρά τις συνεχείς γραπτές, αλλά και καθημερινές προφορικές διαμαρτυρίες ( τηλεφωνικές και διά ζώσης) εκατοντάδων κατοίκων της περιοχής των Μελάνδρων, για την έλλειψη του νερού , με τις προπεριγραφόμενες συνέπειες για τον κίνδυνο της υγείας και ενδεχομένως της ζωής μας, η διοίκηση της ΔΕΥΑΙ, που είναι κατά νόμο αρμόδια, σκανδαλωδώς παραλείπει να λάβει τα αναγκαία και απαιτούμενα μέτρα για την επίλυση του τεραστίου αυτού προβλήματος. Επειδή, με την τροποποίηση της παραπάνω διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 288 ΠΚ, με το ν. 4619/2019, για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος, δεν απαιτείται καν η ύπαρξη του στοιχείου του δόλου, αφού η συγκεκριμένη λέξη έχει απαλειφθεί από τη νέα ισχύουσα διάταξη . Επειδή κύριε Εισαγγελέα, δεν είναι δυνατόν να ζούμε σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο του δήμου Ιωαννιτών, σε περιοχή εντός σχεδίου πόλης να στερούμαστε του στοιχειώδους αγαθού που είναι το νερό και να κινδυνεύει η υγεία και ενδεχομένως η ζωή η δική μας, των παιδιών και των οικογενειών μας και αυτά παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες μας προς τους αρμοδίους ( τη διοίκηση της ΔΕΥΑΙ και τον δήμο Ιωαννιτών), οι οποίοι μας αντιμετωπίζουν με πλήρη απάθεια και δεν προχωράνε στις απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυση ενός τόσου βασικού ζητήματος. Επειδή το παραπάνω αδίκημα διώκεται αυτεπαγγέλτως. Για τους παραπάνω λόγους, με την επιφύλαξη για κάθε δικαίωμά μας. Ζητάμε, να ενεργήσετε, για την άσκηση ποινικής δίωξης και τιμωρίας των υπαιτίων, για την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει και τον κίνδυνο που καθημερινά διατρέχουμε εξ αιτίας της έλλειψης του νερού.

Με την παρούσα επισυνάπτω:

α) την από 3.4.2003, αίτηση προς τη ΔΕΥΑΙ ,

β) την από 11.7.2015, αίτηση- διαμαρτυρία προς το δήμο Ιωαννιτών και τη ΔΕΥΑΙ, για την πλήρη έλλειψη νερού,

γ) το από 5.2.2020 υπόμνημα του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Μελάνδρων,

δ) 168 υπογραφές κατοίκων της περιοχής Μελάνδρων για το εν λόγω θέμα ."

Πηγή: https://epirusgate.blogspot.com/

Περισσότερα σε Ειδήσεις