Δημιουργείται στρατηγικής σημασίας φυλάκιο στη Γαύδο

Δημιουργείται στρατηγικής σημασίας φυλάκιο στη Γαύδο

Αναρτήθηκε στο “Διαύγεια” η απόφαση του Δ.Σ. Γαύδου για την παραχώρηση έκτασης κοντά στον φάρο, προκειμένου να δημιουργηθεί στρατιωτικό φυλάκιο.

Αναλυτικά, με βάση το “Διάυγεια”, η Δήμαρχος ζήτησε να εισαχθεί ως έκτακτο θέμα στην παρούσα τακτική συνεδρίαση, το θέμα «Παραχώρηση τμήματος των εγκαταστάσεων του Φάρου για την στέγαση στρατιωτικού φυλακίου» μετά από αίτημα της 5ης Ταξιαρχίας Πεζικού.

Η εισήγηση της κας Στεφανάκη

Πρόσφατα μας επισκέφτηκαν από την 5ης Ταξιαρχία Πεζικού και στην επίσκεψη συζητήθηκε η προοπτική ίδρυσης Στρατιωτικού Φυλακίου στη Γαύδο.

Όπως γνωρίζετε, στις εγκαταστάσεις του Φάρου, εκτός των άλλων, υπάρχει κτίσμα με χαρακτηρισμό «ΦΥΛΑΚΙΟ» στη μελέτη αποκατάστασής του το οποίο αποτελείται από δύο δωμάτια, κουζίνα και τουαλέτα και ένα δεύτερο κτίσμα με το χαρακτηρισμό «ΧΩΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ» που αποτελείται από υπόγεια αποθήκη και ένα ισόγειο δωμάτιο και wc. Τα δύο αυτά κτίσματα έχουν ανεξάρτητη είσοδο στον ανατολικό τοίχο της περίφραξης.

Υποβλήθηκε αίτημα για παραχώρηση των παραπάνω κτισμάτων με τον απαραίτητο περιβάλλοντα χώρο ώστε να εξασφαλιστεί η αυτονομία τόσο του φυλακίου όσο και η απρόσκοπτη επισκεψιμότητα του μνημείου, για χρήση στρατιωτικού φυλακίου και για όσο διάστημα χρειαστεί.

Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό το κτίσμα θα βρει -μετά από χρόνια- την πραγματική χρήση του όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός και θα υπάρξει θετικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία που θα ενισχυθεί με ανθρώπινο δυναμικό.

Ως δήμαρχος, είμαι σύμφωνη και εισηγούμαι θετικά στη δημιουργία στρατιωτικού φυλακίου στο νησί μας γιατί πέρα από την επιχειρησιακή σκοπιμότητα για την οποία αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η παρουσία στρατιωτικής δύναμης θα συμβάλει στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που όπως όλοι ξέρουμε τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει το χειμώνα στο νησί.

Να ληφθεί υπόψη ότι ο δήμος Γαύδου δεν έχει την οικονομική δυνατότητα ούτε το προσωπικό να συνεισφέρει στις εργασίες και στις υποδομές που θα χρειαστούν για την τροποποίηση του χώρου αλλά ούτε σε λειτουργικές δαπάνες.

Ομόφωνη απόφαση

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παραχωρείται η χρήση τμήματος των εγκαταστάσεων του Φάρου και συγκεκριμένα τα κτίσματα που περιγράφονται με το χαρακτηρισμό ΦΥΛΑΚΙΟ και ΧΩΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ στη μελέτη αποκατάστασή του μαζί με τον απαιτούμενο περιβάλλοντα χώρο (ανατολικό τμήμα του Φάρου) προς το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.) με σκοπό την ίδρυση Φυλακίου για τις κάλυψη στρατιωτικών αναγκών και για όσο διάστημα απαιτείται. Όταν εκλείψουν οι ανάγκες ο χώρος θα παραδοθεί στο Δήμο σε καλή κατάσταση

Περισσότερα σε Ειδήσεις