Έρευνα για την εφαρμοζόμενη πολιτική του μεταφορικού ισοδύναμου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Έρευνα για την εφαρμοζόμενη πολιτική του μεταφορικού ισοδύναμου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο:

«Αξιολόγηση, Ανασχεδιασμός και Παρακολούθηση των μέτρων μείωσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, της συγκράτησης και συνοχής του πληθυσμού στα νησία»

θα πραγματοποιήσει έρευνα για την αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής του Μεταφορικού Ισοδύναμου από τους πολίτες-χρήστες, με σκοπό την αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του μέτρου. Θα γίνει ανοικτή συζήτηση με κατοίκους και επιχειρήσεις, ώστε να δοθεί η ευκαιρία ειδικής καταγραφής των απόψεων και των προτάσεων που προέρχονται από την κοινωνία ενός μικρού νησιού.

Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου

Περισσότερα σε Ειδήσεις