Έργο προϋπολογισμού 280.000€ για τη βελτίωση του παράπλευρου δρόμου ΒΟΑΚ Ρέθυμνο - Ηράκλειο

Έργο προϋπολογισμού 280.000€ για τη βελτίωση του παράπλευρου δρόμου ΒΟΑΚ Ρέθυμνο - Ηράκλειο

Ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης υπέγραψε σήμερα Τρίτη 1/9 σύμβαση για την εκτέλεση έργου προϋπολογισμού 280.000€ για την βελτίωση της βατότητας του παράπλευρου δρόμου ΒΟΑΚ Ρέθυμνο- Ηράκλειο. 

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 280.000 €, που θα εκτελεστεί με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης (ΣΑΕΠ) και με το οποίο θα πραγματοποιηθούν σημειακές παρεμβάσεις – βελτιώσεις στο υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων, το οποίο υφίσταται κάτω από το νότιο πεζοδρόμιο σε τμήμα του ΒΟΑΚ στον Αδελιανό Κάμπο, στο τμήμα που περιλαμβάνεται μεταξύ του ρέματος Ξηροκάμαρου μέχρι και το ξενοδοχείο Jo-An.

Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία αφού όπως διαπιστώθηκε ο υφιστάμενος αγωγός δεν κατάφερε να αποχετεύσει το σύνολο των ομβρίων υδάτων κατά την περίοδο των πλημμυρών του Φεβρουαρίου 2019.

Σύμφωνα λοιπόν με την υπογραφείσα σύμβαση, θα δημιουργηθούν – ενεργοποιηθούν σε δύο - τρία σημεία οι απαραίτητες κατασκευές προκειμένου να παροχετεύονται τα όμβρια τους προς τη θάλασσα.

Στη συνέχεια θα ανακατασκευαστεί το πεζοδρόμιο με βιομηχανικό δάπεδο καθώς επίσης θα κατασκευαστούν και εγκαταστάσεις υποδομών για τον ηλεκτροφωτισμό.

Μετά το πέρας των προαναφερόμενων εργασιών, η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης θα εκτελέσει το έργο ασφαλτόστρωσης του οδοστρώματος.

Από το Γρ. Τύπου - Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΡ.

Περισσότερα σε Ειδήσεις