Έναρξη του προγράμματος ανακύκλωσης στο νησί της Χάλκης

Σε εφαρμογή το πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου Χάλκης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)

Με επιστολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Χάλκης Ευάγγελος (Άγγελος) Φραγκάκης, ενημερώνει δημότες και κατοίκους του νησιού για έναρξη του προγράμματος ανακύκλωσης που πραγματοποιείτε σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του κ. Φραγκάκη, ένας από του στόχους του προγράμματος ανακύκλωσης, είναι η προστασία και διαφύλαξη του πλούσιου φυσικού μας περιβάλλοντος και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης

Αναλυτικά:

Ο Δήμος Χάλκης αναγνωρίζει ότι η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα και μεριμνά ώστε να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, φροντίζοντας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η ανακύκλωση αποτελεί βιώσιμη λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων συσκευασίας και της διαφύλαξης των αντίστοιχων πρώτων υλών παρασκευής τους.

Με την ανακύκλωση χαρτιού, χαρτονιού, γυαλιού, αλουμινίου, μετάλλων και πλαστικών το όφελος που προκύπτει τόσο για το Δήμο μας όσο και για το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό, γιατί επιτυγχάνεται:

• Μείωση του όγκου των απορριμμάτων και σημαντική οικονομία (για το Δήμο αλλά και τους δημότες) στην αποκομιδή τους • Μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος • Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανακύκλωση χρήσιμων υλικών

Σε συνεργασία με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, το οποίο εφαρμόζει η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).

Ο Δήμος Χάλκης ξεκινά πάλι μια νέα προσπάθεια για τη συλλογή όλου του ανακυκλώσιμου υλικού τόσο στα καταστήματα όσο και στα νοικοκυριά.

Σκοπός είναι να πραγματοποιήσουμε ξεχωριστή διαλογή, μεταφορά και ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας, που περιλαμβάνει τη διάθεση σε κάθε νοικοκυριό και κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος των δικών του σακουλών (διαφορετικών χρωμάτων) ανακυκλώσιμου υλικού.

Ως Δημότες της Χάλκης, μπορούμε να συμβάλλουμε ενεργά και υπεύθυνα στην ανακύκλωση των συσκευασιών που χρησιμοποιούμε ξεκινώντας από την διαλογή στην πηγή που είναι το σπίτι μας, η Τοπική μας Κοινότητα, ο Δήμος μας.

Μπορούμε να συμμετάσχουμε στην προστασία και διαφύλαξη του πλούσιου φυσικού μας περιβάλλοντος και στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, μειώνοντας παράλληλα τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Καλούμαστε όλοι να αγκαλιάσουμε αυτήν την προσπάθεια και να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας την ανακύκλωση, ως το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για την οριστική λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων και των χωματερών.

Η συμμετοχή όλων μας στην ανακύκλωση των συσκευασιών αποτελεί ανάγκη και είναι επιβεβλημένη, γιατί μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε με τις ενέργειές μας να διατηρήσουμε τον τόπο μας όμορφο και καθαρό, όπως αξίζει σε μας και στα παιδιά μας.

Ανακυκλώνω και η Χάλκη Χαμογελά!

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο Δήμαρχος Χάλκης

Ευάγγελος Γ. Φραγκάκης

Περισσότερα σε Ειδήσεις