Οκτάμηνες προσλήψεις στην Πολιτική Προστασία και στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Aνακοινώθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 192 ατόμων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Δώδεκα από αυτές τις θέσεις αφορούν την περιφέρειά ΑΜΘ και η κατανομή τους έχει ως εξής:

2 θέσεις στη Δράμα, 4 στην Καβάλα, 2 στη Ροδόπη, 2 στην Ξάνθη και 2 στον Έβρο.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας 8 μηνών για να εξυπηρετηθούν ανάγκες ιχνηλάτησης και παρακολούθησης των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορονοϊού COVID-19 και των στενών επαφών τους, καθώς και για τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής, υγειονομικής ή άλλης απειλής. Οι προσλήψεις αφορούν πτυχιούχους ή διπλωματούχους

Α.Ε.Ι. ή διπλωματούχους Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού.

Λεπτομέρειες για τις αιτήσεις

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού Covid-19, οι υποψήφιοι από όλη τη χώρα μπορούν να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην σχετική προκήρυξη, αποκλειστικά των μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορών. Η προθεσμία αποστολή των αιτήσεων άρχισε από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

2020.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Λ. Κηφισίας 37-39, Κτ. Φάρος, Τ.Κ. 151 23 – Μαρούσι, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 192 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ». Για το εμπρόθεσμο της αποστολής της αίτησης συμμετοχής λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή η ημερομηνία συνοδευτικού δελτίου μεταφοράς για αποστολή με ταχυμεταφορές. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται σε ειδικό

έντυπο που εκτυπώνεται από τον υποψήφιο από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) και φέρει την υπογραφή του καθαρογραμμένη, χωρίς διορθώσεις – σβησίματα. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται μπορεί να επιφέρει αποκλεισμό από τον διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Περισσότερα σε Ειδήσεις