Προσλήψεις καθαριστριών στα σχολεία σύμφωνα με νέα Τροπολογία

Επιπλέον προσλήψεις καθαριστριών στα σχολεία θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη νέα Τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στη Βουλή.

Συγκεκριμένα με την προωθούμενη διάταξη, ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 παρέχεται στους δήμους η δυνατότητα κατά παρέκκλιση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων. Χωρίς δηλαδή την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής.

Οι εν λόγω συμβάσεις ανέρχονται σε ποσοστό 20% των ήδη εγκεκριμένων θέσεων ορισμένου χρόνου καθαριστριών και η δαπάνη εκτιμάται στα 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι με πρόσφατο νομοσχέδιο η αρμοδιότητα προσλήψεων για την καθαριότητα είχε μεταβιβαστεί στους Δήμους.

Δυνατότητα έκπτωσης και για τα σχολικά κυλικεία

Με την ίδια τροπολογία επιχειρείται να δοθεί ανάσα στους ενοικιαστές σχολικών κυλικείων δημόσιων σχολείων.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται δυνατότητα:
  • καταβολής έως 12 άτοκες δόσεις τυχόν οφειλών από μισθώματα
για το σχολικό έτος 2019 - 2020
  • μείωσης έως 30% του ύψους των μισθωμάτων για το σχολικό έτος 2020 – 2021 μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ενώ επιτρέπεται και η παράταση για 1 ακόμα έτος (μέχρι 30/6/2021), η πρόωρη λύση συμβάσεων μίσθωσης κυλικείων δημόσιων σχολείων, χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του εκμισθωτή.

Στην ίδια ρύθμιση διευκρινίζεται ότι στην εφαρμογή της ισχύουσας απαλλαγής καταβολής του ενοικίου κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο έως και Μάιο 2020 και την αποπληρωμή σε 12 μηνιαίες δόσεις, εμπίπτουν επαγγελματικές μισθώσεις προς: εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε ΟΤΑ και σε νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και κτιρίων τα οποία στεγάζουν δομές τους.

Τροφεία δημοτικών παιδικών σταθμών

Επιπλέον, προβλέπεται η ισχύς των αποφάσεων καθορισμού των μηνιαίων τροφείων δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών εντός υπηρεσίες δήμου, των Δ.Σ. νομικών προσώπων ή δημοτικών συμβουλίων, μέχρι την αντικατάστασή τους.

Με άλλη ρύθμιση και υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού, παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, το χρονικό διάστημα αναστολής της επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ληξιαρχικών πράξεων, που είχε δοθεί λόγω πανδημίας. Προβλέπεται, δε, δυνατότητα περαιτέρω παράτασης με υπουργική απόφαση εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Η εν λόγω τροπολογία ρυθμίζει επίσης ζητήματα λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς ΟΤΑ, τα έξοδα μετακίνησης αθλητών  αθλητικών συλλόγων από τους ΟΤΑ, και άλλα.

Περισσότερα σε Ειδήσεις