Υποδομές για πυροπροστασία σε σχολεία στην Ορεστιάδα

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, πραγματοποιήθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» της πράξης με τίτλο: "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας’’ συνολικού προϋπολογισμού 191.580,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Με την υλοποίηση του έργου θα έχει στην διάθεσή της η εκπαιδευτική κοινότητα όλες τις απαραίτητες υποδομές για την πυροπροστασία. Κύριο μέλημά της δημοτικής αρχής αποτελεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Περισσότερα σε Ειδήσεις