Έρχονται νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ - Ποιους αφορούν

Τέσσερις προκηρύξεις ετοιμάζει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου.

Στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών που έχουν προκύψει κυρίως όσον αφορά στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

Ειδικότερα, πρόκειται για 78 μόνιμες θέσεις εργασίας, χωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές προκηρύξεις και αφορούν σε φορείς του Δημοσίου όπως η ΕΛΣΤΑΤ, η ΕΚΑΠΤΥ (Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία), την ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας & το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης.

Οι προκηρύξεις

Σύμφωνα με το dimosio.gr, η πρώτη προκήρυξη αφορά σε έξι θέσεις στην ΕΛΣΤΑΤ, έξι θέσεις στην ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ και τέσσερις θέσεις στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

Η δεύτερη προκήρυξη αφορά σε 10 θέσεις μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Η τρίτη προκήρυξη θα είναι για 33 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, όπου οι προσλήψεις θα διοχετευθούν σε 3 φορείς του δημοσίου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους φορείς:

Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

Στην τέταρτη και τελευταία προκήρυξη που επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ θα προκηρυχθούν 14 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, δύο θέσεις στον Συνήγορο του Καταναλωτή και επτά θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι προκηρύξεις βρίσκονται σε διαδικασία επεξεργασίας από το ΑΣΕΠ και αναμένεται εντός του μήνα Οκτωβρίου να σταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Περισσότερα σε Ειδήσεις