ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Υπουργείο Εργασίας χωρίς πτυχίο

Προσλήψεις χωρίς πτυχίο και με σύμβαση ορισμένου χρόνου θα γίνουν στο Υπουργείο Εργασίας

Πιο συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 15 άτομα στο Υπουργείο Εργασίας για την φροντίδα της καθαριότητας με συμβάσεις έως και 18 μηνών.

Κριτήρια

Η σειρά κατάταξης καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια

  • Χρόνος ανεργίας, από 4 έως 12 μήνες
  • Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
  • Αριθμός ανήλικων τέκνων - έως 2 τέκνα
  • Μονογονεϊκές  οικογένειες
  • Εμπειρία
  • Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%
  • Αναπηρία γονέα, τέκνου
  • Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας

Δείτε αναλυτικά όλη την προκήρυξη εδώ

Περισσότερα σε Ειδήσεις