Εγκρίθηκαν προσλήψεις στις Εφορείες Αρχαιοτήτων για τους νομούς της ΑΜ-Θ

Έγκριση πήρε και ξεκινά η διαδικασία πρόσληψης 450 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, διάρκειας 5 μηνών μέσα στο 2021, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης εγκρίθηκαν για την εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας 3 θέσεις και συγκεκριμένα μια θέση ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, μια θέση ΤΕ Λογιστικού και μια θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της υπηρεσίας.

Στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου εγκρίθηκαν 6 θέσεις και συγκεκριμένα τέσσερις θέσεις ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, μια θέση ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και μια θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας.

Στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης εγκρίθηκαν μια θέση ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, μια θέση ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, μια θέση ΤΕ Λογιστικού και μια θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας.

Στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης εγκρίθηκαν μια θέση ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και μια θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας.

Στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου εγκρίθηκαν τρεις θέσεις ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, μια θέση ΤΕ Λογιστικού και μια θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας.

Περισσότερα σε Ειδήσεις