Δημοπρατείται η αποχέτευση Αντιρρίου - 1.666.630,00 ευρώ από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, προχωρά η διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή του έργου «Αποπεράτωση Αποχετευτικού Δικτύου Λυμάτων Αντιρρίου» συνολικού προϋπολογισμού 1.666.630,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας λυμάτων» με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης».

Σημειώνεται ότι, το μεγαλύτερο τμήμα του έργου είχε ήδη κατασκευαστεί από το Γ’ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος, ωστόσο παρέμεινε για χρόνια ημιτελές, λόγω απουσίας των ενδιάμεσων τμημάτων, των παραλιακών αντλιοστασίων και των απαιτούμενων περιβαλλοντικών μελετών.

Με αφορμή τη σημαντική αυτή εξέλιξη, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλης Γκίζας δήλωσε:

«Πρόκειται για ένα έργο μείζονος σημασίας. Ο Δήμος Ναυπακτίας είχε προσπαθήσει να λάβει τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις από το 2015 έως το 2019, κάτι που ωστόσο τότε δεν κατέστη εφικτό. Η σημερινή δημοτική αρχή, σε απόλυτη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος προχώρησε στην τροποποίηση της μελέτης και ταυτόχρονα, λειτουργώντας αποτελεσματικά, έλαβε τις σχετικές αδειοδοτήσεις.

Έτσι, σήμερα, μπορούμε να μιλάμε για ένα έργο, που με την ολοκλήρωσή του, θα εξασφαλίσουμε πολλαπλά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή, όπως η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των δημοτών μας. Ταυτόχρονα, το έργο αυτό εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου Ναυπακτίας για τη δρομολόγηση και υλοποίηση σύγχρονων υποδομών περιβάλλοντος, που προσφέρουν υπεύθυνη διαχείριση των λυμάτων και κατ’ επέκταση διασφαλίζουν την προστασία των θαλασσών μας. Αυτός ο στόχος, άλλωστε, αποτελεί και βασική μας προτεραιότητα».

Περισσότερα σε Ειδήσεις