Επιχορήγηση εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες

Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες», προϋπολογισμού 4,7 εκατ. €, που αφορά σε κύριες κατοικίες 22 δήμων της Αττικής και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΦΕΚ Β 447/Β/08.10.2020).

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου συγκαταλέγεται μεταξύ των Δήμων του νομού Αττικής που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα και αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες για αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου. Για κάθε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου το επιχορηγούμενο ποσό ανέρχεται σε ποσοστό της τάξεως του 65% (ή 100% στις περιπτώσεις δικαιούχων Κ.Ε.Α.) του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια σε περιοχές της Αττικής και με περιορισμένη διείσδυση φυσικού αερίου, στοχεύοντας στη μείωση των εκπομπών ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών, καθώς και στην αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής από τους υποψηφίους δυνητικούς ωφελούμενους είναι έως την 28 Μαΐου 2021.

Φορέας υλοποίησης της δράσης είναι η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Μ.Α.Ε. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων ΕΔΩ.

Περισσότερα σε Ειδήσεις