Έργα αποκατάστασης των καταστροφών στην Κοινότητα Λάκκων και Σκορδαλού

Έργα αποκατάστασης των καταστροφών

Συνεχίζονται τα έργα αποκατάστασης των καταστροφών, που είχαν προκληθεί από τη θεομηνία του 2019, μετά από τις πρώτες παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί για ασφαλή προσπελασιμότητα.

Έργα 

Τα έργα αποκατάστασης περιλαμβάνουν γεωτεχνικές παρεμβάσεις αντιστήριξης πρανών και οδοποιίας, μετά την εκπόνηση ενός συνόλου μελετών γεωλογικών, γεωτεχνικών, υδραυλικών κλπ.

Τα παραπάνω επιβλέπονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πλατανιά και αποτελούν σύνθετα έργα με υψηλό βαθμό τεχνικής δυσκολίας στην υλοποίηση τους, αλλά και στην επίβλεψη τους.

Περισσότερα σε Ειδήσεις