Ενεργειακή αναβάθμιση στο Στρατηγείο του Δ’ ΣΣ & σε πέντε κτίρια του δήμου Αβδήρων

Πέντε έργα του δήμου Αβδήρων και την ενεργειακή αναβάθμιση του Στρατηγείου του Δ' ΣΣ χρηματοδοτεί συνολικά στην ΠΕ Ξάνθης η ΠΑΜΘ, ενώ εκτός μένουν όλοι οι υπόλοιποι δήμοι της Ξάνθης.

Συγκεκριμένα, με την καλύτερη βαθμολογία προωθείται η Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Διοικήσεως του Στρατηγείου Δ’ΣΣ (κτίρια Α, Β, Γ) και της ΙV ΤΑΞΥΠ με δημόσια δαπάνη 1.699.998,57 ευρώ.

Ακόμη, εντάσσονται: η ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Δ.Αβδήρων με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 212.166,02 ευρώ, η Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση ΚΕΔΑΠ Ν.Κεσσάνης Δ.Αβδήρων με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 217.646,18 ευρώ, η Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Πολυσίτου Δ.Αβδήρων, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 177.621,76 ευρώ, η Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Αβδήρων Δ.Αβδήρων με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 234.017,19 ευρώ και η ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Γενισέας Δ.Αβδήρων με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 615.417,78 ευρώ.

Όπως πληροφορεί η δημοτική αρχή του δήμου, ενδεικτικά αναφέρονται επεμβάσεις εξωτερικής θερμομόνωσης επιφανειών, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων υψηλής απόδοσης και άλλες επεμβάσεις προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση των θερμικών απωλειών και ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών και σχολικών κτιρίων του Δήμου Αβδήρων.

Συνολικά 33 δημόσια κτήρια εντάσσει στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση η Περιφέρεια εκ των οποίων τα οκτώ αφορούν σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε σχολεία.

Περισσότερα σε Ειδήσεις