Προσλήψεις καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού από την ΔΗΚΕΠΑΟ

Ανακοινώθηκαν 10 νέες θέσεις για την πρόσληψη καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού από την ΔΗΚΕΠΑΟ.

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

Ύστερα από την υπ’ αριθ. 72489/31-10-2020, έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών, τις υπ’ αριθ. 147/2020, 148/2020, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Ε.Υ. με την υπ’ αριθ. 146/2014 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδος, προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία τμημάτων της επιχείρησης για τη δημιουργική περίοδο 2020 -2021 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρους (έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Διδακτικό προσωπικό για μονωδία - σύγχρονο τραγούδι 1 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
  • Διδακτικό προσωπικό για Ανώτερα Θεωρητικά 1 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
  • Διδακτικό προσωπικό για κλασσική - ακουστική ηλεκτρική κιθάρα 1 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
  • Διδακτικό προσωπικό για πνευστά 1 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
  • Διδακτικό προσωπικό για μπουζούκι 1 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
  • Διδακτικό προσωπικό για Μουσική προπαιδεία (με γνώσεις αρμόνιου ή ακορντεόν) 1 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
  • Διδακτικό προσωπικό για κρουστά όργανα 1 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ, ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 7
  • Διδακτικό προσωπικό για διδασκαλία των μαθημάτων: τεχνική , ανάλυση, θεωρία, μεθοδολογία κλασικού χορού. 1 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ, ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 1
  • Διδακτικό προσωπικό για Ζωγραφική 1 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
  • Διδακτικό προσωπικό για Κόσμημα/διακόσμηση/χειροτεχνία 1 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ, ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 2

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την ανακοίνωση της πρόσληψης από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) στη Δ/νση: Κων/πολεως 59 καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., ή μέσω της ιστοσελίδας της ΔΗΚΕΠΑΟ: www.dikepao.gr

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί από 6 Νοεμβρίου 2020 έως 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερα σε Ειδήσεις