Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού πόσιμου νερού

Πόσιμο νερό - Εγκατάσταση συστήματος

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αποκτά ένα σύγχρονο σύστημα συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών για το δίκτυο ύδρευσης, καθώς υπεγράφη η σύμβαση του έργου από τον Δήμαρχο και την Ανάδοχο Εταιρεία.

Συγκεκριμένα μέσω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού θα εξασφαλίζεται η επάρκεια και ποιότητα διατιθέμενου ύδατος, αφού θα μπορούν να εντοπίζονται άμεσα οι υπερχειλίσεις και διαρροές νερού και κατά συνέπεια να επιδιορθώνονται το ταχύτερο δυνατό. Επιπλέον, στόχος είναι και η προστασία μέσω του ελέγχου ποιότητας της υγείας του τελικού καταναλωτή.

Τι περιλαμβάνει το έργο 

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού υλικού σε 36 τοπικούς σταθμούς, σε δεξαμενές και αντλιοστάσια στις Κοινότητες της Νάξου και τη σύνδεσή τους με έναν Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου, απ' όπου θα ελέγχεται η λειτουργία του δικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

Το έργο προϋπολογισμού 1,4 εκ. ευρώ έχει ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Περισσότερα σε Ειδήσεις