Σε ρόλο δημοτικού αστυνομικού οι διοικητικοί υπάλληλοι

Ο κάθε δήμος μπορεί να αξιοποιήσει διοικητικούς υπαλλήλους 

Με διοικητικούς υπαλλήλους των οικείων δήμων μπορεί να ενισχυθεί η δημοτική αστυνομία κάθε ΟΤΑ με μοναδικό σκοπό, όμως την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σύμφωνα με την τροπολογία που ψηφίστηκε χθες το βράδι στην Βουλή ο κάθε δήμος μπορεί να αξιοποιήσει διοικητικούς υπαλλήλους, που το επιθυμούν, προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια της δημοτικής αστυνομίας για την επιβολή των διοικητικών μέτρων κατά της πανδημίας.

Ειδικότερα ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε τροποποίηση της τροπολογίας, καθώς αυτή κατατέθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών στο δικό του νομοσχέδιο, ως προς το ποιες αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας θα μπορούν να ασκούν οι διοικητικοί Δημοτικοί Υπάλληλοι.

Αρμοδιότητες 

Συγκεκριμένα αφαιρέθηκαν οι αρμοδιότητες «για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης», παρέμειναν όμως οι αρμοδιότητες ελέγχου και κυρώσεων για τα μέτρα του κορονοϊού. Οι αλλαγές που έγιναν είναι:

“Σε Δήμους που δεν υφίσταται Δημοτική Αστυνομία ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί κατά την κρίση του Δημάρχου, δύναται με Απόφαση του Δημάρχου, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 28ης.2.2021, να ορίζονται διοικητικοί Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, οι οποίοι θα ασκούν τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης τους και τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στη Δημοτική Αστυνομία αποκλειστικά τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας ως αρμόδια Αρχή ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των μέτρων για την αποτροπή της πανδημίας.

Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να παρατείνεται η ισχύς του παρόντος, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν έκτακτοι λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας και πάντως όχι πέραν της 30ης.6.2021. ”

Περισσότερα σε Ειδήσεις