Δήμος Μυκόνου: Κάλεσμα δύο νέων για συμμετοχή στην δράση «Βαδίζοντας στα αχνάρια του 1821»

Στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, θα συμμετάσχει το προσεχές έτος ο Δήμος Μυκόνου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Προεδρεία της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» καλεί τον Δήμο Μυκόνου να προτείνει δύο νέους, και συγκεκριμένα ένα αγόρι και ένα κορίτσι, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην δράση «Βαδίζοντας στα Aχνάρια του 1821».

Όλες οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες της δράσης

Πρόκειται για μια δράση κατά την οποίο 200 νέες και νέοι από όλη την Ελλάδα, χωρισμένοι σε πέντε ομάδες, θα περιηγηθούν κατά την διάρκεια του 2021 σε πέντε διαφορετικές διαδρομές στην Ευρώπη, που είναι ταυτισμένες με την Επανάσταση. Όλες οι διαδρομές έχουν αφετηρία τους την Αθήνα.

Κάθε ομάδα θα συνοδεύεται από ικανό αριθμό συνοδών, ενώ όλα τα έξοδα μετακίνησης, φιλοξενίας, εισόδου σε μουσεία, κ.λπ. καλύπτονται από την Επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ 2021».

Οι διαδρομές έχουν ως εξής:
 • 1η Διαδρομή: «Στα Βήματα Πρωτεργατών του Νεοελληνικού Κράτους» (Απρίλιος 2021).
 • 2η Διαδρομή: «Ο Χάρτης του Φιλελληνισμού» (Μάιος 2021).
 • 3η Διαδρομή: «Η Ελληνική Διασπορά στην Ευρώπη (πριν και μετά το 1821)» (Ιούλιος 2021).
 • 4η Διαδρομή: «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Ελληνική Επανάσταση» (Σεπτέμβριος 2021).
 • 5η Διαδρομή: «Η Ελληνική Επανάσταση και οι Επαναστάσεις των Αρχών του 19ου αιώνα» (Οκτώβριος 2021).

Ειδικότερα, κάθε μία από τις πέντε ομάδες ακολουθεί, επί 15 ημέρες, μια διαδρομή και επισκέπτεται πόλεις με μεγάλη σημασία για την Επανάσταση του 1821 και τις μετέπειτα εξελίξεις, με βάση ένα πρόγραμμα επισκέψεων που έχει διαμορφωθεί από την Επιτροπή και με την υποστήριξη των κατά τόπους Ελληνικών Διπλωματικών Αρχών.

Οι νέοι επιλέγονται για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας, λειτουργώντας ως «πρεσβευτές» της σημερινής Ελλάδας. Στη διάρκεια του ταξιδιού τους θα αναλάβουν ένα απαιτητικό έργο, για αυτό πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ενδιαφέρον για τις εξελίξεις σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, οι νέοι και νέες που τελικά θα επιλεγούν από την Επιτροπή, λειτουργώντας ως «πρεσβευτές» της σημερινής Ελλάδας, θα επισκεφθούν ιστορικής σημασίας τόπους (όπου έζησαν και έδρασαν σπουδαίες προσωπικότητες, όπως οι Ι. Καποδίστριας, Α. Κοραής, Ρ. Φεραίος, Α. και Δ. Υψηλάντης, Λόρδος Βύρωνας, Μ. Κάλλας, Ν. Καζαντζάκης, Δ. Μητρόπουλος κλπ.) και τοπόσημα, σύγχρονα μνημεία, πανεπιστήμια, σχολεία, μουσεία, πινακοθήκες.

Επίσης, θα γίνουν δεκτοί από τις κατά τόπους επίσημες Ελληνικές Αρχές, θα συναντήσουν τοπικούς φορείς, θα πάρουν μέρος σε τοπικές εκδηλώσεις, θα γνωρίσουν καλές πρακτικές οικολογίας, διαχείρισης νέων μορφών ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων, κ.λπ.

Προϋποθέσεις

Οι νέοι στη διάρκεια του ταξιδιού θα πρέπει:

 • να έχουν ενεργό ρόλο και παρουσία,
 • να συμμορφώνονται απόλυτα με τους κανονισμούς και τα ωράρια του προγράμματος,
 • να ακολουθούν τις οδηγίες των συνοδών τους ως προς την υλοποίηση του προγράμματος και των διαφόρων δραστηριοτήτων,
 • και γενικότερα να επιδεικνύουν καλή κοινωνική συμπεριφορά.

Για την αποδοχή των παραπάνω προϋποθέσεων, θα υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ των νέων και της Επιτροπής.

Μετά την ολοκλήρωση των ταξιδιών θα παραχθεί ένα ντοκιμαντέρ-οδοιπορικό, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι εμπειρίες και οι εντυπώσεις των 200 νέων.

Ο Δήμος Μυκόνου θα προτείνει δύο νέους (ένα αγόρι κι ένα κορίτσι) ως υποψήφιους για να συμμετάσχουν στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821», οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τέσσερις προϋποθέσεις:
 • Να είναι 18-21 ετών: την 1/1/2021 να έχουν κλείσει τα 18(γεννημένοι πριν τις 31/12/2002) και στις 31/12/2021 να μην έχουν κλείσει τα 21 (γεννημένοι μετά την 31/12/2000).
 • Να έχουν απολυτήριο λυκείου.
 • Να διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1/C1. Πιστοποιημένη γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας εκτιμάται ως προσόν.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση οι συμμετέχοντες να είναι δημότες Μυκόνου.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Οι βαθμοί του απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η συνάφεια σπουδών με το αντικείμενο του στόχου θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Αίτηση

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την συνημμένη αίτηση στο [email protected] με την ένδειξη «Συμμετοχή στην ενέργεια “Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821”» έως και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15.00, προκειμένου να εξεταστούν οι αιτήσεις και να προταθούν οι τελικοί συμμετέχοντες.

Αίτηση η οποία θα αποσταλεί μετά από την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα θα θεωρηθεί άκυρη και δε θα γίνει δεκτή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αίτηση συμμετοχής αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου www.mykonos.gr .

Κάντε κλικ εδώ για την αίτηση συμμετοχής

Περισσότερα σε Ειδήσεις