Απαλλαγή των ΑΜΕΑ από τα δημοτικά τέλη στο δήμο Μύκης

H Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης και Το Σωματείο ΑμεΑ Ξάνθης εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στο Δήμαρχο Μύκης

Σε ανακοίνωσή τους, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης εκφράζουν την ικανοποίηση και την χαρά τους για την ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μύκης, με αριθμό Απόφασης 98 /27/10/2020 και θέμα «Έγκριση μείωσης δημοτικών τελών και τελών ύδρευσης σε αναπήρους και οικογένειες αυτών».

Όπως αναφέρουν:

"Η Πλήρης Απαλλαγή των τελών καθαριότητας και φωτισμού και ΤΑΠ αφορά τα ΑΜΕΑ καθώς και τις οικογένειες αυτών που έχουν μέλος με αναπηρία πάνω από 80% , ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν άμεσα δήλωση στον Δήμο όταν παύσει το δικαίωμα της απαλλαγής. Σε διαφορετική περίπτωση με την διαπίστωση χρεώνεται αναδρομικά η διαφορά της απαλλαγής από την ημέρα που έπαυσε η ιδιότητα του δικαιούχου, με το πρόστιμο που αντιστοιχεί στην κάθε κατηγορία τέλους για μη υποβολή δήλωσης υπόχρεου.

Η απαλλαγή θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το οικονομικό έτος 2022 και μετά.

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο σχετική αίτηση που θα συνοδεύεται από:

1) Απόφαση καθορισμού της αναπηρίας 80% και άνω.

2) Λογαριασμό της ΔΕΗ στο όνομα του δικαιούχου, ή ενός εκ των γονέων σε ανάπηρο μέλος οικογένειας.

3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όταν ο ανάπηρος είναι μέλος της οικογένειας.

Αυτή η θετική εξέλιξη προήλθε μετά από πολλές προσπάθειες της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης σε συνεργασία με Το Σωματείο ΑμεΑ Ξάνθης εδώ και 3 χρόνια. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στον κ. Δήμαρχο του Δήμου Μύκης Ντελή Χουσεΐν Ριντβάν που ικανοποίησε το δίκαιο αίτημά μας, το οποίο θα ανακουφίσει πολλά μέλη μας που κατοικούν στην ορεινή περιοχή και έχουν ανάγκη από τέτοιου είδους κοινωνικής μέριμνας.

Ευελπιστούμε ότι ο γόνιμος διάλογος, η ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών με τον Δήμαρχο του Δήμου Μύκης, πάντα προς όφελος των ατόμων με αναπηρία που κατοικούν στον Δήμο Μύκης, θα συνεχιστεί και στο μέλλον".

Περισσότερα σε Ειδήσεις