Δωρεά στο νοσοκομείο Δράμας από την ολομέλεια δικηγόρων

Σε δωρεά ενός φορητού αναπνευστήρα στο νοσοκομείο Δράμας προχώρησε η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Το σχετικό δελτίο τύπου αναφέρει:

Λαμβάνοντας υπ'όψιν τις εξαιρετικές υγειονομικές συνθήκες των τελευταίων εβδομάδων ιδιαιτέρως δε, την κατάσταση ασφυξίας, στην οποία έχει περιέλθει το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, λόγω του μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας, οι οποίοι νοσηλεύονται, λόγω προσβολής τους από τον κορονοϊό covid -19, ως Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, εισηγήθηκα, αφενός στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., (Λογαριασμός Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών – πανελλήνιο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) στο οποίο κατέχω τη θέση του Γεν. Γραμματέα, αφετέρου στην Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, στην οποία συμμετέχω ex oficcio, την ενίσχυση των υποδομών του Νοσοκομείου μας.

Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε. αποφάσισε την προσφορά δύο ψυγείων για τη διατήρηση – φύλαξη δειγμάτων, ενώ, η Ολομέλεια Προέδρων αποφάσισε την αγορά ενός μηχανήματος αναπνευστήρα για τη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας. Οι ενέργειες αυτές των συλλογικών οργάνων των δικηγόρων της χώρας, ακολουθούν αντίστοιχες που έλαβαν χώρα τον περασμένο Μάρτιο, όταν, ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, ενίσχυσε και τότε, τις υποδομές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, αλλά και του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας.

Η δημόσια υγεία είναι σαφώς αρμοδιότητα και καθήκον της πολιτείας. Σε περιόδους κρίσης όμως, οφείλουμε όλοι μας, φορείς και ιδιώτες, να συνδράμουμε με κάθε μέσο στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών. Η κοινή προσπάθεια, ατομική και συλλογική, είναι απαραίτητη αλλά και ικανή συνθήκη προκειμένου η κοινωνία μας να καταφέρει να ξεπεράσει την πανδημία που έχει ενσκήψει και να υπερασπίσει το βασικό δικαίωμα του πολίτη, το δικαίωμα στη ζωή.

Οι δικηγόροι, σεβόμενοι τις αξίες του δικηγορικού λειτουργήματος και υπερασπιζόμενοι το κράτος δικαίου, το οποίο όλοι οι κάτοικοι της χώρας μας δικαιούνται και πρέπει να απολαμβάνουν, προασπίζονται, στο μέτρο του εφικτού, το θεμελιώδες αγαθό αυτού, την υγεία και εν τέλει την ίδια τη ζωή.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, ήταν και θα παραμείνει παρών στην προάσπιση των δικαιωμάτων, όχι μόνο των μελών του αλλά και όλων των συμπολιτών μας.

Περισσότερα σε Ειδήσεις