Ο Δήμος Παγγαίου, εταίρος στο έργο KEEP ON

Εκδόθηκε ο Πρακτικός Οδηγός του έργου KEEP ON, στο οποίο είναι εταίρος ο Δήμος Παγγαίου

Ο Δήμος Παγγαίου είναι εταίρος στο έργο KEEP ON/Αποτελεσματικές πολιτικές για διάρκεια και βιωσιμότητα έργων που υλοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE και στοχεύει στην ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για τη βιωσιμότητα των έργων πολιτιστικής κληρονομιάς μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε ο πρακτικός οδηγός για έργα «Πολιτιστική Κληρονομιά και τη Βιωσιμότητα» και είναι διαθέσιμη η μετάφραση του τεύχους στην ελληνική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με e-mail στη διεύθυνση: [email protected], με θέμα: «KEEP ON, Πρακτικός Οδηγός», για να τους αποσταλεί με ηλεκτρονικό τρόπο.

Στο έργο, εκτός από τον Δήμο Παγγαίου, συμμετέχουν εταίροι από την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, την Ολλανδία, την Πολωνία και την Πορτογαλία.

Περισσότερα σε Ειδήσεις