Ανάπτυξη στην λιμενική ζώνη του Αιγίου - Πρόγραμμα leader

Πρόγραμμα leader - Ανάπτυξη με σχέδιο έργων 1 εκατ. ευρώ

Με έργα συνολικού ύψους 1 εκατ. ευρώ, το Δημοτικό Ταμείο Αιγιάλειας, θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει εγκαταστάσεις του και μέσω του προγράμματος leader - Αλιεία της «Αχαΐα Αναπτυξιακή» να προωθήσει την ανάπτυξη στην λιμενική ζώνη του Αιγίου, αλλά και εκτός αυτής.

  • Η αποκατάσταση και διαρρύθμιση κτιρίων Αποθηκών για τη λειτουργία χώρου Πολιτιστικών - Περιβαλλοντικών - Τεχνολογικών δραστηριοτήτων (με 600.000 ευρώ) αποσκοπεί στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Η πρόταση περιλαμβάνει επισκευή, συντήρηση, ενίσχυση και πλήρη αποκατάσταση του κτιρίου των παλαιών αποθηκών του λιμένα Αιγίου, καθώς και τη διαμόρφωση τμήματος του περιβάλλοντος χώρου για την επανάχρησή του. Ειδικότερα, στο ισιόγειο του κτιρίου προβλέπονται Εκθεσιακοί χώροι και εκδηλώσεων, Χώρος Τεχνών - Βιβλιοθήκης - Αναγνωστηρίου, Γραφεία και χώρος συνεδριάσεων του ΔΛΤΑ κ.α. Στον εξωτερικό χώρο, προτείνται Χώρος Θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων για την οργάνωση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας,Γραφεία Φορέων κοινωφελών δράσεων, συνεδριάσεων και αλλού Χώρος πολλαπλών κοινωφελών χρήσεων - δραστηριοτήτων.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 για να εξασφαλίσει ένα σύγχρονο χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αναψυχής για στους κατοίκους του Αιγίου, ανάδειξης της ιστορικής κληρονομιάς και της διαχρονικότητας του λιμένα, να συμβάλει στην υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και η να ενισχύσει τη συμμετοχής των κατοίκων στα κοινά και σε ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και του παράκτιου οικοσυστήματος της περιοχής.

  •  Η αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τοπική Κοινότητα Τέμενης Αιγίου ( με 250.000 ευρώ), που προβλέπει κατασκευή Γηπέδου Ππάσκετ αλλά και την δημιουργία χώρου παιδικής χαράς, ενισχύοντας ταυτόχρονα την

    ελκυστικότητα της περιοχής, καθώς επίσης και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών, αλλά και την τουριστική ανάπτυξη και αναβάθμιση της περιοχής. Με την προτεινόμενη παρέμβαση επιδιώκεται η δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και ασφαλούς χώρου αναψυχής για μικρούς και μεγάλους, με χώρους πρασίνου, πλακοστρωμένους άξονες περιπάτου εφοδιασμένους με καθιστικά,

    καλαθάκια απορριμμάτων κ.λ.π, δενδροφύτευση, ηλεκτροφωτισμό καθώς και περιφραγμένο χώρο παιχνιδιού, σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το κέντρο του Αιγίου και χρήσιμιο για τις Κοινότητες Τέμενης, Βαλιμιτίκων και Διγελιωτίκων.

  • Ήπιες παρεμβάσεις για την τουριστική αναβάθμιση, παρακολούθηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της λιμνοθάλασσας Αλυκής Αιγίου (με 168.429 ευρώ). Στόχος είναι η παρακολούθηση, προστασία και ανάδειξή του, να αποκτήσει υπερσύγχρονο εξοπλισμό για την παρακολούθηση των βιοτικών αβιοτικών παραμέτρων και θα έχει χρονοσειρά δεδομένων που θα επιτρέπει στο επιστημονικό προσωπικό να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα για την ποιοτική κατάσταση της λιμνοθάλασσας. Οι δράσεις αυτές θα συνδράμουν στη δημιουργία δικτύου συνεργασίας με Πανεπιστημιακά ιδρύματα, τη διοργάνωση θερινών σχολείων και ανάδειξης της οικολογικής και επιστημονικής αξίας του οικοσυστήματος.

Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν, τοποθέτηση ξύλινου παρατηρητηρίου σε συνεργασίας με την Δασική υπηρεσία και την Ορνιθολογική εταιρεία, αυτόματου τηλεμετρικού σταθμού παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων εντός της λιμνοθάλασσας, μετεωρολογικού σταθμού, καθώς και ασύρματης κάμερας παρακολούθησης (webcam), προμήθεια τηλεσκοπίων, κυαλιών και τριπόδων.

Ακόμα θα γίνει εξωραϊσμός του σημείου παρατήρησης με τοποθέτηση ξύλινου πατώματος και περίφραξης σε κάποια σημεία. Επίσης, δημιουργία βιβλίων/οδηγών πεδίου, τρίπτυχου ενημερωτικού υλικού με φωτογραφικό υλικό για την λιμνοθάλασσα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Περισσότερα σε Ειδήσεις