Κατασκευή και συντήρηση ποτιστρών με γνώμονα την στήριξη των κτηνοτρόφων

Στόχος η ενίσχυση των απαραίτητων υποδομών που χρειάζονται οι άνθρωποι της υπαίθρου

Ο Δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης υπέγραψε την περασμένη Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020, συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2020) στο πλαίσιο μιας ακόμη δράσης στήριξης της κτηνοτροφίας του τόπου που υλοποιεί ο Δήμος Γρεβενών με στόχο την ενίσχυση των απαραίτητων εκείνων υποδομών που χρειάζονται οι άνθρωποι της υπαίθρου.

Το έργο, προϋπολογισμού 74.400 ευρώ από ιδίους πόρους του Δήμου Γρεβενών (ΣΑΤΑ 2020), αφορά εκτεταμένες τεχνικές παρεμβάσεις οι οποίες θα εξασφαλίσουν την εύρυθμη παροχή του πόσιμου νερού, την επισκευή και αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών και βεβαίως την καλύτερη πρόσβαση μόνιμων και μετακινούμενων παραγωγών.

Η Δημοτική Αρχή δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην άνθηση του πρωτογενή μας τομέα όπως είναι η ριζική ανανέωση και αναβάθμιση του δικτύου των ποτιστρών, εξυπηρετώντας έτσι τις ανάγκες του ντόπιου αλλά και νομαδικού ζωικού κεφαλαίου και βοηθώντας εμπράκτως παλιές και νέες κτηνοτροφικές μονάδες των Ορεινών Γρεβενών.

Περισσότερα σε Ειδήσεις