Το Λιμανάκι Θάσου "θέτει" υποψηφιότητα για "Γαλάζια Σημαία"

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου (Δ.Λ.Τ.Θ) ολοκλήρωσε την υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών σχετικά με την υποψηφιότητα του στο Πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία" για την ακτή ευθύνης του «Λιμανάκι Θάσου».

Βασικές προϋποθέσεις προκειμένου μία ακτή να μπορεί να είναι υποψήφια για βράβευση με τη "Γαλάζια Σημαία" είναι να αποτελεί επίσημα κολυμβητική περιοχή, να υπάρχει εντός της προτεινόμενης περιοχής βράβευσης σημείο δειγματοληψίας και θα πρέπει, επί της ακτής και εντός του βραβευμένου τμήματος της ακτής, να υπάρχουν υποδομές και να παρέχονται υπηρεσίες προς τους λουόμενους.

Η Διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου, ως όφειλε με αίσθημα ευθύνης, μετά από πολλά έτη απουσίας, ολοκλήρωσε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προκειμένου να υποβληθεί πλήρης η πρόταση υποψηφιότητάς του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου για τη βράβευση με "Γαλάζια Σημαία" της ακτής «Λιμανάκι Θάσου».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ.Θ

Δημήτριος Μανίτσας

Περισσότερα σε Ειδήσεις