Ο δήμος Κομοτηνής συμμετέχει στο πρόγραμμα «γαλάζιες σημαίες» με 3 παραλίες

Τρεις «γαλάζιες σημαίες» για παραλίες του Δήμου Κομοτηνής

Μια ακτή βραβευμένη με «γαλάζια σημαία» αποκτά προστιθέμενη αξία εθνική αλλά και διεθνή αναγνωρισιμότητα ως οργανωμένη, με παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους λουόμενους-χρήστες των ακτών, με αποτέλεσμα και την τουριστική προβολή τους.

Από τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα, απορρέουν κάποιες υποχρεώσεις, καθώς οι «γαλάζιες σημαίες» έχουν θεσπίσει ορισμένα κριτήρια διεθνώς αλλά και ανά χώρα, βάσει των οποίων και με την προϋπόθεση της πιστής τήρησης αυτών, δύναται να χορηγηθεί στην αιτούσα αρχή της ακτής η περιβαλλοντική βράβευση της «γαλάζιας σημαίας». Το 2020 ο Δήμος Κομοτηνής έλαβε βράβευση για τρεις ακτές και συγκεκριμένα για τις ακτές Φανάρι «Ιουλία», Αρωγή και Μέση. Παλιότερα ο Δήμος είχε βραβευτεί και για τέταρτη ακτή (κάμπινγκ Φαναρίου).

Σύμφωνα με τον xronos, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης 17/12 αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής στο πρόγραμμα «γαλάζιες σημαίες 2021», με ετήσια συνδρομή ανά ακτή τα 430ευρώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τα κάτωθι: Συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος 2021 των ακτών Φανάρι-Ιουλία, Αρωγή-κέντρο και παραλία Μέσης).

Περισσότερα σε Ειδήσεις