Κοινωνικό φροντιστήριο μέσω τηλεκπαίδευσης από τον δήμο Σαμοθράκης

Ο Δήμος Σαμοθράκης στα πλαίσια της Κοινωνικής του Πολιτικής θα λειτουργήσει πιλοτικό Κοινωνικό Φροντιστήριο μέσω τηλεκπαίδευσης.

Σκοπός του είναι η δημιουργία και παροχή ίσων ευκαιριών σε μαθητές Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης, οι οικογένειες των οποίων αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις της πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

Στα πλαίσια του Πιλοτικού Διαδικτυακού Κοινωνικού Φροντιστηρίου θα λειτουργήσουν τα κάτωθι τμήματα:

1. Τμήμα για φιλολογικά μαθήματα (Ιστορία, Νεοελληνική Γλώσσα και Κείμενα, Αρχαία Ελληνικά) για μαθητές όλων των βαθμίδων.

2. Τμήμα Μαθηματικών για μαθητές όλων των βαθμίδων.

3. Τμήμα Χημείας για μαθητές Α’ Λυκείου.

4. Τμήμα Οικονομικής Θεωρίας για μαθητές Α’ Γυμνασίου έως Γ’ Λυκείου.

5. Τμήμα Πληροφορικής για μαθητές όλων των βαθμίδων.

6. Τμήμα Γερμανικών για μαθητές Δ’ – Ε’ – ΣΤ’ Δημοτικού.

Για τη συμμετοχή των μαθητών στα παραπάνω τμήματα, οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)
  •  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης 2019
  • Βεβαίωση Συλλόγου Πολυτέκνων (εφόσον υπάρχει)
  • Πιστοποιητικό Αναπηρίας (εφόσον υπάρχει)

Να σημειωθεί ότι η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή του Δήμου Σαμοθράκης, έπειτα από διεκπεραίωση των δικαιολογητικών.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου από Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο του Κέντρου Κοινότητας Σαμοθράκης :2551098097

Περισσότερα σε Ειδήσεις