Με νέα ιατρικά εργαλεία εξοπλίστηκε το Κέντρο Υγείας Ιάσμου

Προμήθεια νέου, σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ιάσμου

Ο Δήμος Ιάσμου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE - BULGARIA 2014-2020», υλοποιεί την πράξη με τίτλο: «Πολιτικές βελτίωσης προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας σε υποβαθμισμένες περιοχές» (Ακρωνύμιο: «The Healthy Municipality».

Ο Δήμος Ιάσμου προμηθεύτηκε σήμερα νέο ιατροτεχνικό εξοπλισμό αξίας 50.000,00 € για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ιάσμου. Πρόκειται για σύγχρονο ιατροτεχνικό εξοπλισμό, ο οποίος καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ιάσμου, παρέχοντας αφενός στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τα απαραίτητα μέσα για να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της δημόσιας υγείας και αφετέρου στους δημότες μας περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες υγείας.

Στο έργο συμμετέχουν εννέα (9) εταίροι από από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία με σημαντική εμπειρία στο χώρο της διασυνοριακής συνεργασίας:

1. Η Αναπτυξιακή Ροδόπης, Επικεφαλής εταίρος (Ελλάδα)

2. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Οικονομικών-Τομέας Οικονομικών Υγείας (Ελλάδα),

3. Ο Δήμος Αρριανών (Ελλάδα),

4. Ο Δήμος Ιάσμου (Ελλάδα)

5. Η Εταιρεία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (Ελλάδα),

6. Η Περιφερειακή Δ/νση Υγείας Χάσκοβο (Βουλγαρία),

7. Η ΠΕΔ Σμόλιαν (Ένωση Δήμων «ΡΟΔΟΠΗ», Βουλγαρία),

8. Ο Δήμος Krumovgrad (Βουλγαρία) και

9. Ο Δήμος Momchilgrad (Βουλγαρία).

Το έργο «Ο υγιής Δήμος» με το σχεδιασμό και την εισαγωγή πολιτικών πρόληψης σε επίπεδο Δήμων στις απομακρυσμένες διασυνοριακές περιοχές εστιάζει εκτός από την προμήθεια του νέου σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε δράσεις που προωθούν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης αποτελούν δράσεις με προστιθέμενη αξία, όπως μία ψηφιακή βάση δεδομένων σε κάθε περιοχή με κάρτες ασθενών και σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης, μία ψηφιακή πλατφόρμα υγείας στους Δήμους σε κάθε περιοχή, ψηφιακή δικτύωση των τοπικών δομών υγείας, όλες οι δράσεις σχεδιασμένες με μια κοινή μεθοδολογία.

Οι εταίροι του έργου, ο πληθυσμός της περιοχής, ο δημόσιος τομέας υγείας, οι τοπικές κοινότητες, καθώς και άλλοι Δήμοι, από ολόκληρη την περιοχή του Προγράμματος Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία, θα επωφεληθούν από την υλοποίησή του.

Περισσότερα σε Ειδήσεις