Υπογράφηκε σύμβαση για το Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο της Θάσου

Υπογράφηκε η σύμβαση για τον καθαρισμό πρανών, τάφρων και ερεισμάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο της Θάσου

Υπογράφηκε μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας – Θάσου και με την Ανάδοχο εταιρία με την επωνυμία «ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό πρανών, τάφρων και ερεισμάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο της Νήσου Θάσου, προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

Μετά την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης δήλωσε τα ακόλουθα: «Αυτή την δύσκολη περίοδο που διανύουμε λόγω του κορονοϊού, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπογράφουμε συμβάσεις. Αυτό είναι απόρροια ενός σωστού προγραμματισμού που εφαρμόζουμε στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και Θάσου με τις υπηρεσίες μας, κοιτάζοντας το μέλλον και όχι το παρελθόν. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν έχουν ως στόχο, τόσο να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους, όσο και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής σε τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι η Θάσος».

Περισσότερα σε Ειδήσεις