Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας: Ενεργειακή αναβάθμιση με 4,5 εκατ. ευρώ

 

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Λάρισας η ενεργειακή αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, προϋπολογισμού 4,5 εκ. ευρώ.

Ενδεικτικά με την υλοποίηση του έργου προβλέπονται οι εξής εργασίες:

• Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης στις τοιχοποιίες και στο δώμα του κτιρίου.

• Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων και αποκατάστασή τους, στους χώρους που προβλέπεται η εξωτερική θερμομόνωση,

• Προσθήκη μεταλλικών κιγκλιδωμάτων

• Καθαίρεση και αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων του κτηρίου

• Τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων, με περσίδες σταθερής κλίσης

• Αντικατάσταση όλων των κλιματιστικών μηχανημάτων (τύπου fan coils) με νέου τύπου fan coils.

• Τοποθέτηση αντλιών θερμότητας αέρος-νερού σε διάταξη συστοιχίας

• Τοποθέτηση τοπικών μονάδων μηχανικού αερισμού, μονάδες VAM με σύστημα αεραγωγών στις δικαστικές αίθουσες και εξαεριστήρες τοίχου-τζαμιού στους διαδρόμους.

• Αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων παλαιάς τεχνολογίας με νέα τύπου LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

• Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος συνολικής ονομαστικής ισχύος 85,4 KWp

• Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί

• Κεντρικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας (BEMS)

Σκοπός του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης είναι η επίτευξη καλύτερων συνθηκών εργασίας στους εσωτερικούς χώρους αυτών (θερμική άνεση, καλύτερες συνθήκες τεχνητού φωτισμού κ.λπ.) του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας καθώς και η σημαντική μείωση των ετησίων καταναλώσεων σε ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα και γενικότερα στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών CO2 κατ’ εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας περί μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης στα Δημόσια κτήρια.

Οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις πρότυπες εγκεκριμένες προδιαγραφές, τις συμβάσεις, τα συμβατικά τεύχη και πάντα με τις επί τόπου οδηγίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας.

Περισσότερα σε Ειδήσεις