Δήμος Παιανίας: Πρόσληψη 40 ατόμων για τις ανάγκες της πανδημίας

 

Ο δήμος Παιανίας θα προχωρήσει στην πρόσληψη 40 ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων αναγκών, στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του COVID-19.

Ο δήμος Παιανίας θα προχωρήσει στην πρόσληψη 40 ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων αναγκών στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του COVID-19.

Οι προσλήψεις θα γίνουν στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, στο και στο τομέα Καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου, καθώς και στο Αυτοτελές Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού.

Θα προσληφθούν οδηγοί, καθαρίστριες, επόπτες δημόσιας υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί, εργάτες γενικών καθηκόντων καθώς και διοικητικό προσωπικό.

Αιτήσεις από Παρασκευή 22-01-2021 έως Τρίτη 26-01-2021 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και με τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση

[email protected] από Παρασκευή 22-01-2021 έως και Τρίτη 26-01-2021. (πληροφορίες στο τηλ. 213 2030 -729-757 κ. Πολυδούλη Μαρία – κ. Στ.Πρέβεζα).

Δείτε περισσότερα εδώ

Περισσότερα σε Ειδήσεις