Κ. Φραγκίσκου: «Έρευνα αγοράς» για την καθαριότητα στο νοσοκομείο Νάξου

ΓΝ-ΚΥ Νάξου: Νέοι χώροι και έρευνα αγοράς για τις υπηρεσίες καθαριότητας

«Απάντηση» σχετικά με την καθαριότητα στο νοσοκομείο Νάξου και στα όσα καταγγέλθηκαν από τις καθαρίστριες δίνει η αναπληρώτρια διοικήτρια Καλλίτσα Φραγκίσκου με ανακοίνωση που εξέδωσε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση 

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας, αναπτύχθηκαν στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου νέοι χώροι, ώστε να γίνεται ασφαλής διαχείριση των ύποπτων και επιβεβαιωμένων περιστατικών Covid-19. Στους χώρους αυτούς προστέθηκε πρόσφατα και το εμβολιαστικό κέντρο του ΓΝ-ΚΥ Νάξου.

Σε όλους αυτούς τους νέους χώρους, αλλά και στους υφιστάμενους πραγματοποιείται καθημερινά συστηματικός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών, των αντικειμένων, του εξοπλισμού και του ιματισμού που χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες που δημιουργήθηκαν, απαιτείται η ενίσχυση του αριθμού των εργαζομένων στον τομέα καθαριότητας. Για το σκοπό αυτό διενεργείται έρευνα αγοράς για τις υπηρεσίες καθαριότητας για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου, ώστε να εκπονηθεί οικονομοτεχνική μελέτη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

Όσον αφορά στο υφιστάμενο προσωπικό καθαριότητας του ΓΝ-ΚΥ Νάξου, σύμφωνα με το Άρθρο 45 του νόμου 4722/2020 οι ισχύουσες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύνανται να παραταθούν έως τις 31/12/2021.

Περισσότερα σε Ειδήσεις