Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας Δήμου Τυρνάβου

 

 

Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Τυρνάβου και του ανάδοχου εργολάβου για «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», προϋπολογισμού 232.649,33€ με ΦΠΑ, το οποίο θα εκτελεστεί μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

Το έργο περιλαμβάνει την βελτίωση της υποδομής 3 υφιστάμενων αγροτικών οδών συνολικού μήκους 7.400m. Ο πρώτος μήκους 4.800m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Τυρνάβου-Αμπελώνα, ο δεύτερος μήκους 1.100m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Τυρνάβου και ο τρίτος μήκους 1.500m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Τυρνάβου.

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας ανέφερε:

«Όπως δήλωσα από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μου, ο Δήμος έχει συνέχεια. Έτσι σήμερα προχωρήσαμε στην υπογραφή της σύμβασης ενός σημαντικότατου και απαραίτητου έργου για την περιοχή μας και τον πρωτογενή τομέα, το οποίο ευελπιστούμε να έχει παραδοθεί μέχρι αρχές καλοκαιριού.

Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά, με απτά έργα και μετρήσιμα αποτελέσματα.»

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν ο Δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Γ. Σακούτσιος, ο Πολιτικός Μηχανικός-ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Χρ. Παληός, στελέχη της αρμόδιας Υπηρεσίας και ο ανάδοχος του έργου Αδάμου Ιάσων, νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ.

Περισσότερα σε Ειδήσεις