Δ. Σπάρτης: Πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για αστική ανάπλαση

 

Ο Δήμος Σπάρτης υπέβαλε σήμερα πρόταση στο Πράσινο Ταμείο,  για ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων.

Συγκεκριμένα, ο δήμος ζητά τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων έναντι άλσους Γουδέ», προϋπολογισμού 531.000,00€, προκειμένου να ενταχθεί στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020,  Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: «Αστική Αναζωογόνηση», στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 5784/19-2020 Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, όπως αυτή ισχύει.

Η υποβολή της πρότασης είχε εγκριθεί με την αρ. 8/2021 Απόφαση (ΑΔΑ: 91Ν0Ω1Ν-2Σ5) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης.

Το έργο προβλέπει  την ενσωμάτωση της παραποτάμιας διαδρομής και του «Άλσους Γουδέ» στον αστικό ιστό της πόλης και τη δημιουργία προϋποθέσεων για περαιτέρω αξιοποίηση της σημαντικής περιαστικής αυτής περιοχής.

Τα τεχνικά έργα θα αφορούν διαδρομές πεζών, ποδηλατόδρομο, νέους χώρους στάθμευσης, αλλά και αναζωογόνησης της χλωρίδας της περιοχής μέσω φύτευσης νέων υψηλών δέντρων και θάμνων.

Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η ουσιαστική αναβάθμιση και ανάδειξη της περιοχής ώστε να αποτελεί πόλο έλξης όχι μόνο για τους κατοίκους της Σπάρτης αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Περισσότερα σε Ειδήσεις