Πιλοτικό κοινωνικό ιατρείο στον δήμο Σαμοθράκης

Η φιλοσοφία του Προγράμματος είναι η δυνατότητα δωρεάν εξέτασης σε Εθελοντές Ιδιώτες Ιατρούς - Οδοντιάτρους όλων των ιατρικών ειδικοτήτων

Ο Δήμος Σαμοθράκης στην προσπάθειά του να ανακουφίσει τους οικονομικά αδύνατους δημότες προχώρησε στη δημιουργία «Πιλοτικού Κοινωνικού Ιατρείου» με την υπ’ αριθ. 3/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με σκοπό τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, σε ανασφάλιστους – άπορους κατοίκους του Δήμου.

Η φιλοσοφία του Προγράμματος είναι η δυνατότητα δωρεάν εξέτασης σε Εθελοντές Ιδιώτες Ιατρούς - Οδοντιάτρους όλων των ιατρικών ειδικοτήτων της Σαμοθράκης και της Αλεξανδρούπολης, με στόχο την άρση των παραγόντων που δημιουργούν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.

Ως κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων ορίζονται

η οικογενειακή κατάσταση,

τα κοινωνικά προβλήματα και

τα κάτωθι εισοδηματικά κριτήρια:

• Μοναχικά άτομα μέχρι 6.500,00 €

• Ζευγάρια μέχρι 8.000.00 €

• Οικογένειες με ένα προστατευόμενο μέλος μέχρι 9.000,00 €

• Οικογένειες με δύο προστατευόμενα μέλη 10.500,00 €

• Για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος 1.000,00 €

Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Σαμοθράκης πρέπει να προσκομίσουν, τα εξής δικαιολογητικά:

• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (όταν προσκομίζεται διαβατήριο είναι απαραίτητη και η άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς κατοίκους)

• Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους,

• Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και κάθε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τον αριθμό των προστατευόμενων μελών

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας Σαμοθράκης μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2021. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο:2551098097

Περισσότερα σε Ειδήσεις