Δ. Ζαγοράς-Μουρεσίου:Προμηθεύεται 420 τεστ κορονοϊού

 

 

Συνολικά 400 τεστ ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού και 20 μοριακά θα προμηθευτεί ο Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας. Το συνολικό κόστος για την προμήθεια θα ανέλθει στις 10.200 ευρώ, ενώ η σχετική απόφαση υπογράφηκε από τον δήμαρχο κ. Π. Κουτσάφτη.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνει από τον ανάδοχο έλεγχος όλου του προσωπικού που απασχολείται στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου με οποιαδήποτε μορφή εργασίας, με γρήγορο τεστ έως και 3 φορές για το κάθε άτομο μέσα σε χρονικό διάστημα έως και τριών μηνών.

Επίσης σε περίπτωση θετικού κρούσματος ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στη λήψη νέου δείγματος για μοριακό τεστ. Η λήψη δειγμάτων θα πραγματοποιείται στους χώρους του Δήμου Ζαγοράς -Μουρεσίου και σε χρόνο που θα καθορίζεται ύστερα από συνεννόηση του αναδόχου με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Περισσότερα σε Ειδήσεις