Ο δήμος Ιάσμου καλεί τους δημότες να υποβάλουν αίτηση για την Δομή Σίτισης

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν δικαιολογητικά για την ένταξη τους στη Δομή Σίτισης του Δήμου.

Ο Δήμος Ιάσμου στα πλαίσια της ένταξης της Πράξης «Δομή Σίτισης Δήμου Ιάσμου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους του, να υποβάλλουν δικαιολογητικά για την ένταξή τους στη Δομή Σίτισης του Δήμου, για τη χρονική περίοδο έως Δεκέμβριος 2021.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την εποπτεία του ΝΠΔΔ-ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι. το οποίο θα αναλάβει και την κάλυψη του κόστους προμήθειας των πρώτων υλών για τα γεύματα που θα παρασκευάζονται σε καθημερινή βάση και στη συνέχεια θα διανέμονται στους δικαιούχους κατ’ οίκον θέλοντας να υποστηρίξει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.

Για την Ένταξη στη δομή Σίτισης για το έτος 2021 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 1) Ετήσιο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα (Στο συνολικό εισόδημα δεν θα συνυπολογίζονται προνοιακά επιδόματα και επιδόματα αναπηρίας). 2) Οικογενειακή κατάσταση (άγαμος, έγγαμος, Μονογονεϊκές οικογένειες, αριθμός προστατευόμενων μελών). 3) Περιουσιακή κατάσταση. 4) Κατάσταση υγείας

Δικαιούχοι του προγράμματος για την δωρεάν σίτιση είναι: Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ιάσμου. Μεμονωμένο άτομο (μοναχικός), (χήρος, διαζευγμένος, άγαμος) ηλικίας 67 ετών και άνω με ετήσιο εισόδημα έως 5.000 €. Οικογένεια (ζευγάρι) ηλικίας 67 ετών και άνω χωρίς εξαρτώμενο μέλος και ετήσιο εισόδημα έως 6.500 €. Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 4.200 €. Οικογένεια (ζευγάρι) με ένα εξαρτώμενο μέλος και ετήσιο εισόδημα έως 5.500 €. Οικογένεια (ζευγάρι) με δύο εξαρτώμενα μέλη και ετήσιο εισόδημα έως 7.000 €. Οικογένεια τρίτεκνων με ετήσιο εισόδημα έως 8.500 €. Οικογένεια πολυτέκνων με τέσσερα και άνω εξαρτώμενα μέλη με ετήσιο εισόδημα έως 9.500 €.

Δικαιούχοι του προγράμματος για την σίτιση με αντίτιμο είναι: Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ιάσμου (βεβαίωση μόνιμης κατοικίας). Μεμονωμένο άτομο (μοναχικός), (χήρος, διαζευγμένος, άγαμος) ηλικίας 67 ετών και άνω. Όσο μεγαλύτερο το εισόδημα, τόσο μεγαλύτερο το αντίτιμο. Οικογένεια (ζευγάρι) ηλικίας 67 ετών και άνω. Όσο μεγαλύτερο το εισόδημα, τόσο μεγαλύτερο το αντίτιμο.

Περισσότερα σε Ειδήσεις