Ο δήμος Ναυπλιέων προχωρά σε οικονομικές ελαφρύνσεις πολιτών και επιχειρήσεων

Ο δήμος Ναυπλιέων προχωρά σε οικονομικές ελαφρύνσεις πολιτών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τη πανδημία

Ο Δήμος Ναυπλιέων έχει την πάγια θέση ότι σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία οι πολίτες πρέπει να διευκολύνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις πιεστικές οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Για το λόγο αυτό έχει πάρει σειρά αποφάσεων έτσι ώστε να ελαφρύνει και να προστατεύσει από τα οικονομικά βάρη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των δυνατοτήτων του. Στο πλαίσιο του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/23-12-2020) και βάσει του άρθρου 165 που αναφέρει έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν στους ΟΤΑ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν

υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία.

Ειδικότερα
  • Στην ρύθμιση του Ν. 4764/2020 άρθρο 165 υπάγονται οι οφειλές προς

    τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί από 15-2-2020 ή

    που θα βεβαιωθούν έως 28-2-2021 και ρυθμίσεις που απωλέσθησαν από 15-2-2020 έως 23-12-2020.

  • Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (έως 100) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.
  • Σε πρώτη φάση και μέχρι 19-2-2021 καλούνται οι επιχειρήσεις όπως προσέλθουν στον Δήμο Ναυπλιέων στο Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας να προσκομίσουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ των επιχειρήσεων τους για το τέλος Ακαθαρίστων εσόδων και τελών παρ/ντων 0,5% ώστε να βεβαιωθούν εγκαίρως για να μπορέσουν να ενταχθούν στην Ρύθμιση με ευνοϊκούς όρους.

Περισσότερα σε Ειδήσεις