Ο δήμος Προσοτσάνης συμμετέχει στο πρόγραμμα INTEGRA-TOUR με στόχο την τουριστική ανάπτυξη

Στο πρόγραμμα «Βιωσιμότητα και κλιματική προσαρμογή της διασυνοριακής περιοχής» και συγκεκριμένα στην επενδυτική προτεραιότητα «Διατήρηση, προστασία και ανάπτυξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», συμμετέχει ο Δήμος Προσοτσάνης.

Το έργο εντάσσεται στο διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG V-Α Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-202 και ειδικότερα στο INTEGRA-TOUR. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο Δήμος Τσεπελάρε της Βουλγαρίας, ενώ δικαιούχος έργου είναι ο Δήμος Προσοτσάνης.

Το έργο INTEGRA_TOUR εντοπίζει πως στην διασυνοριακή περιοχή, υπάρχει μεγάλη προοπτική τουριστικής ανάπτυξης, η οποία μπορεί να ενισχύσει τη διατήρηση και τη μετάδοση των πολιτιστικών και ιστορικών παραδόσεων, οι οποίες συχνά συμβάλλουν στη διατήρηση και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων, στην προστασία της τοπικής κληρονομιάς και στην αναγέννηση των ντόπιων πολιτισμών.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να διατηρήσει και να ενισχύσει τον τοπικό πολιτισμό, τα μνημεία και τους φυσικούς και ανθρωπογενείς τουριστικούς πόρους και να προωθήσει μορφές τουρισμού που παρέχουν υγιείς ευκαιρίες αλληλεπίδρασης για τους τουρίστες και τους ντόπιους και βελτιώνουν την κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμών, των εθίμων, των τρόπων ζωής, των παραδοσιακών γνώσεων και πιστεύω.

Ο Δήμος Προσοτσάνης έχει ήδη κατασκευάσει το Παλαιοντολογικό Θεματικό Πάρκο Προσοτσάνης και ταυτόχρονα έχουν πραγματοποιηθεί πληθώρα ενεργειών για την προώθηση και προβολή του έργου, αλλά και για την παροχή όλων υποστηρικτικών εργαλείων που θα πλαισιώσουν και θα υποστηρίξουν το Παλαιοντολογικό Πάρκο.

Τέλος, σύντομα ο Δήμος Προσοτσάνης θα προβεί στην προμήθεια ενός τροχήλατου τρένου, το οποίο θα μεταφέρει τους επισκέπτες από το Πάρκο στο Σπήλαιο Μααρά και αντίστροφα, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους επισκέπτες. Έτσι, θα αυξηθεί η αυξηθεί η ελκυστικότητα του Παλαιοντολογικού Πάρκου και θα επεκταθούν οι διαθέσιμες υπηρεσίες του.

Περισσότερα σε Ειδήσεις