Δ. Ιωαννιτών: Πρώτη συνάντηση νέων για το «Μέλλον της Ευρώπης»

 

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των Πρεσβευτών του Δήμου Ιωαννιτών (ηλικίας 18 έως 26 χρονών) για την υλοποίηση του έργου «Μέλλον της Ευρώπης: Οραματιστείτε ένα λαμπρό μέλλον για νέους, μετανάστες, ηλικιωμένους παιδιά σε ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο – FUTure of eURopE: envision a bright future for young people, migrants, senior people, kids within a European Framework / context».

Το έργο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα με τίτλο «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2014-2020», βασίζεται σε μια σειρά διαφορετικών δράσεων. Σε κάθε πόλη που συμμετέχει σε αυτό νέοι συζητούν και επεξεργάζονται τοπικές πολιτικές και προτείνουν ένα όραμα για το μέλλον της Ευρώπης και ιδέες για την καταπολέμηση του ευρωσκεπτικισμού.

Τα οράματά τους και οι ιδέες τους θα παρουσιαστούν σε μια τελική εκδήλωση του Προγράμματος.

Οι απόψεις και ιδέες των νέων θα συνοψιστούν σε ένα κείμενο που θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.

Οι Πρεσβευτές θα συμμετέχουν στις δράσεις του έργου ανταλλάσσοντας απόψεις και προβληματισμούς για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους πρεσβευτές των άλλων πόλεων που συμμετέχουν στο έργο.

Περισσότερα σε Ειδήσεις